Francusko-srpska saradnja u oblasti reforme javne uprave [fr]

Dugoročno upravljanje ljudskim resursima i obuka u javnoj upravi su veliki izazov za efikasnost administracije svake države. U Srbiji je u pitanju i važan aspekt reforme javne uprave u okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Kako bi na najbolji način podržala Srbiju u u ovom procesu, Ambasada Francuske u Srbiji je organizovala seminar 14. i 15. novembra 2016. godine u Palati Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije i Nacionalnom školom za državnu upravu u Francuskoj (ENA).

JPEG

Seminar je organizovan na temu "Značaja upravljanja i obuka ljudskih resursa u javnoj upravi" uz učešće dva eksperta iz ENA, a prisustvovalo je 75 savetnika, samostalnih i viših savetnika iz srpskih ministarstava. Razmena je omogućila stručnjacima da podele svoja iskustva, naročito u upravljanju ljudskim resursima putem veština i u ocenjivanju radnog učinka, kao i na identifikovanju potreba javne uprave u pogledu sposobnosti i planskog upravljanja popunjavanjem radnih mesta.

JPEG

JPEG

Seminar je otvorila gđa Kristin Moro, ambasador Francuske, uz državnog sekretara za državnu upravu, gdina Ivana Bošnjaka. Oboje su naglasili značaj postojanja kvalitetne javne uprave kao preduslova za sprovođenje reformi neophodnih za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Razmene tokom seminara su pokazale jaku volju srpske strane na najvišem nivou za optimizacijom upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi. Učesnici su visoko ocenili predstavljena rešenja, jednostavna i primjenjiva u Srbiji.

Ova aktivnost je realizovana u okviru podrške koju Francuska pruža u reformi javne uprave koja je započeta u Srbiji i ona će se nastaviti kroz druge aktivnosti namenjene razmeni primera dobre prakse i zajedničkih ideja u 2017. godini.

Objavljeno 09/12/2016

gore