Francusko-srpske radionice za zaposlene u državnoj upravi [fr]

Nakon prvog seminara i studijskih poseta Francuskoj, Ministarstvo državne uprave i Ambasada Francuske organizovali su 30. i 31. avgusta, u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima Vlade Srbije i Nacionalnom školom za administraciju ( ENA), radionice za dvadesetak državnih službenika u cilju podrobnijeg rada na pitanju obuke kadrova, što je od suštinskog značaja za efikasnost države.

JPEG

JPEG

Na otvaranju ovih radionica, koji se uklapaju u operativnu fazu koja prethodi osnivanju Akademije za obuku državnih službenika, Filip Ser, otpravnik poslova Ambasade Francuske u Srbiji, istakao je značaj " uzimanja u obzir stručnosti i pojedinačnih zasluga zaposlenih kako bi se išlo u pravcu državne uprave više fokusirane na poslove, faktor stručnosti i efikasnosti usluga." Dr Ivan Bošnjak, državni sekretar za državnu upravu, takođe je prisustvovao otvaranju dvodnevne radionice namenjene ekspertskoj razmeni, koja će biti doprinos implementaciji akcionog plana za upravljanje učinkom u državnoj upravi u Srbiji. Obojica su naglasila značaj raspolaganja dobrom javnom upravom kao preduslovom za sprovođenje održivih reformi neophodnih za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Razmena sprovedena u vidu praktičnih i interaktivnih radionica za "podsticanje kreativnosti," kao što je to poželeo državni sekretar na otvaranju, omogućavaju učesnicima da imaju uvid u strategije koje se primenjuju u Francuskoj, kako bi osmislili jednostavna rešenja koja odgovaraju na specifične potrebe Srbije.

publie le 01/06/2020

hautdepage