Francusko-srpske razmene o borbi protiv pranja novca [fr]

U okviru poglavlja 29 pristupanja Srbije EU (Carinska unija), a na zahtev srpskih carina, u Beogradu je organizovan seminar o borbi protiv pranja novca. Seminar je bio namenjen članovima pregovaračke grupe o Poglavlju 29.

JPEG

Ovaj događaj organizovan je u saradnji između Ministarstva za evropske integracije, francuskog međunarodnog tehničkog eksperta (ETI) Pol-Aleksi Bertezena, Odeljenja za saradnju ambasade Francuske (SCAC) i Generalne direkcije za carine Francuske (DGDDI), zahvaljujući regionalnom carinskom atašeu za Balkan, čije je sedište u Sofiji.

Ovom prilikom u Beograd su doputovala četiri eksperta francuskih carina (g. Florian Nurian, g. Frederik Karoti, g. Mustafa Tarzi i g. Emmanuel Diš), jedan ekspert iz Tracfina (Kristof Laberi) i regionalni carinski ataše Žilijen Otre.

Cilj ove dvodnevne obuke bio je da se specijalizovani srpski državni službenici upoznaju sa iskustvima i praksama francuske carine u borbi protiv pranja novca, uglavnom u oblasti sudskih, carinskih i finansijskih istraga, kao i sa regulatornim okvirom u ovoj oblasti.

Seminaru su prisustvovali predstavnici srpske pregovaračke grupe za Poglavlje 29 iz sledećih institucija : Uprave carina, Republičkog zavoda za statistiku, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije i Privredne komore Srbije.

publie le 11/06/2019

hautdepage