Francusko-srpski seminar na temu konkurencije [fr]

Ambasada Francuske, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Srbije (MEI), organizovala je 4. i 5. oktobra seminar o politici konkurencije.

Gđa Milena Sabeva i gdin Gijom Pere, izvestači pri Agenciji za konkurenciju, u Beogradu su predstavili institucionalni i regulatorni okvir politike konkurencije, pred publikom sastavljenom od članova Komisije za zaštitu konkurencije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i članova pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji za poglavlje 8 (politika konkurencije).

Ovaj seminar omogućio je ostvarivanje prvog kontakta između dve institucije, kao i predstavljanje načina na koji se vodi postupak, od otvaranja ankete do presude – naročito po pitanju nezakonitih dogovora ili zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu. Predstavljeni su francuski i evropski mehanizmi, čija je primena od strane Agencije za konkurenciju izazvala živu raspravu.

Saradnja između Francuske i Srbije u domenu politike konkurencije ostvaruje se u okviru približavanja Srbije zakonodavstvu i evropskoj praksi koji se primenjuju u oblasti vezanoj za ekonomski kriterijum evropske integracije, definisan u Kopenhagenu kao : „održiva tržišna ekonomija kao i mogućnost suprotstavljanja pritisku konkurencije i zakonitostima tržišta u okviru Unije”.

Ambasada Francuske omogućila je da ekspert francuske vlade bude raspoređen pri Ministarstvu za evropske integracije kao savetnik za evropske pregovore, naročito u preuzimanju tekovina Evropske unije u domenu ekonomije.

publie le 10/07/2018

hautdepage