Francusko-srpski seminar o politici konkurencije [fr]

Ambasada Francuske, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije (MEI), organizovala je 27. i 28. septembra seminar o politici konkurencije. Tri eksperta iz Uprave za zaštitu konkurencije (Pariz) došla su da nastave i prodube dijalog sa svojim srpskim kolegama o metodama koje se koriste u oblasti konkurencije : Anne Krenzer, Eliezer Garcia-Rosado i Marianne Combaldieu, sve tri eksperti u Upravi za zaštitu konkurencije Francuske.

Tokom seminara predstavile su svojim kolegama iz Komisije za zaštitu konkurencije u Srbiji funkcionisanje Leniency programa, metoda koje se koriste u sporazumima u javnim nabavkama, kao i sprovođenje uviđaja i zaplene. Seminar je bio prilika za brojne diskusije o metodama koje koriste obe Uprave za konkurenciju, što je omogućilo dvema institucijama da produže prošlogodišnje diskusije i približe obe institucije.

Saradnja Francuske i Srbije u politici konkurencije je deo približavanja Srbije važećim evropskim propisima i praksama u kontekstu ekonomskog kriterijuma evropskih integracija definisanih u Kopenhagenu: "Funkcionalna tržišna ekonomija i sposobnost suočavanja sa pritiskom konkurencije i tržištima unutar Unije".
Ambasada Francuske u Beogradu angažovala je francuskog eksperta, savetnika za evropske integracije i posebno za preuzimanje tekovina Evropske unije iz oblasti ekonomije, gdina Pol-Aleksi Bertezena, koji je raspoređen pri Ministarstvu za evropske integracije.

publie le 28/02/2023

hautdepage