Francusko-srpsko partnerstvo za modernizaciju... [fr]

Francusko-srpsko partnerstvo za modernizaciju javne uprave

Résumé : Poseta Ž.M. Šnajdera (DGAFP) 20-21. septembra povodom određivanja oblika partnerstva.

Texte :

Ambasador Francuske i ministar državne uprave i lokalne samouprave Srbije, g. Branko Ružić, su pozdravili jačanje bilateralne saradnje u oblasti podrške reformi javne uprave Srbije, tokom susreta koje je održan u petak 21. septembra 2018. prilikom posete Beogradu predstavnika francuske Generalne direkcije za administraciju i javnu upravu (DGAFP), g. Žan-Marka Šnajdera.

Tokom sastanka postavljene su osnove partnerstva koje će biti ozvaničeno potpisivanjem administrativnog sporazuma između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije (MDULS) i francuskog Ministarstva za javno delovanje i javni budžet (MACP) za vreme posete predsednika Republike Francuske, g. Emanuela Makrona, Beogradu u decembru mesecu.

Francuska želi da pomogne napore Vlade Srbije u oblasti reforme državne uprave, jer se radi o prioritetnoj osi u strategiji evropskih integracija. Ta podrška se ogleda u tome što je od aprila meseca, jedan ekspert iz Nacionalne škole za državnu upravu (ENA), gđa Klodin Žistafre, upućena u MDULS da bude na raspolaganju tom Ministarstvu.

Sledeće misije francuskih eksperata će biti vezane za upravu i obuku visokih državnih službenika na centralom i lokalnom nivou, sa predstavnicima Generalnog sekretarijata Vlade, ENA i Nacionalnog centra za državnu upravu na lokalnom nivou (CNFPT) koji će doći da razgovaraju sa svojim srpskim kolegama u duhu razmene mišljenja o dobroj praksi, kao partneri.

JPEG

Sites web :

publie le 01/06/2020

hautdepage