Francusko učešće na Serbian Fashion Week-u [fr]

Otpravnik poslova a.i. ambasade Francuske, Nikola Faj, učestvovao je na otvaranju Serbian fashion Weeka-a,predstavljajući Francusku na konferenciji « Branding by Fashion » 20. novembra 2017. u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Ovaj vodeći događaj na polju mode u Srbiji održava se u Beogradu i Novom Sadu od 20. do 26. novembra.

Pošto je predsednica srpskog parlamenta, gđa Maja Gojković, zvanično otvorila konferenciju, g, Faj je podsetio na važnost sektora mode u Francuskoj: sa više od 150 milijardi evra ukupnog prometa ( 33 u izvozu), modna industrija zapošljava direktno ili posredno milion ljudi i predstavlja 2,7% francuskog BNP.

Ova privredna grana značajno doprinosi i privlačnosti Francuske kao turističke destinacije, na primer tokom Pariske nedelje mode tokom koje se obavi trgovinskih transakcija u visini 10,3 milijardi evra i zabeleži 30 000 poseta. Osim toga, u Francuskoj bude organizovano 27 profesionalnih sajmova u oblasti mode, što doprinosi atraktivnosti Francuske, utoliko pre što se francuska moda usko povezuje sa luksuzom, koji predstavlja drugi sektor po kome je Francuska svetski poznata. Moda omogućava razvoj luksuznog turizma, posebno u Parizu, što posledično omogućava razvoj hotelijerstva i luksuznih restorana.

U svom govoru, Nikola Faj je zahvalio gđi Maji Gojković kao i Svetlani Horvat i g. Robertu Čobanu (organizatorima događaja) što su uključili Francusku, uz Italiju, u ovogodišnje izdanje SFW, preko Emerika Fransoa potpredsednika Serbia Fashion Week-a i umetničkog direktora sajmova mode u Parizu i Berlinu, Donaldq Potara (nekadašnjeg direktora kuće Žan Pol Gotje i šefu odeljenje za dizajn pariskog College of Arts).

publie le 09/04/2018

hautdepage