Frankofonija u Srbiji [fr]

Više od 100.000 studenata u Srbiji uči francuski jezik i francuski jezik je sve zanimljiviji sve brojnijim akterima u zemlji (u ekonomiji, institucijama, kulturi, obrazovanju ...) kao jezik znanja, inovacija, kulture, ali i ekonomije, trgovine i evropskih integracija Oni svojim radom grade budućnost Srbije.

Od 2006. godine, Srbija je takođe član Međunarodne organizacije frankofonije u svojstvu posmatrača. Vodeći univerziteti Srbije (Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad, Univerzitet umetnosti u Beogradu) su povezani sa Univerzitetskom Agencijom Frankofonije (AUF).

Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski Institut u Srbiji, svake godine u martu, predvode organizovanje obeležavanja meseca frankofonije u celoj Srbiji.

Za više informacija o frankofoniji, posetite internet stranicu Međunarodne organizacije frankofonije.

Objavljeno 27/06/2018

gore