Fransoa Oland na forumu UN

Predsednik Oland je govorio na forumu Ujedinjenih nacija 28. septembra.

JPEG

Ključni odlomci iz govora:

- Sirija: "Francuska želi da radi sa svima i ne isključuje nijednu zemlju. Koalicija je "moguća, poželjna, neophodna, ali mora biti zasnovana na jasnim temeljima inače nikada neće ugledati svetlost dana." Ta osnova je obezbeđena Ženevskim sporazumom od pre tri godine i to je "prelazna Vlada, koja ima puna ovlašćenja i koja uključuje članove sadašnje vlade i predstavnike opozicije." Ona ne može da uključi i Bašara El-Asada jer "ne možemo da žrtve i dželata stavimo da rade zajedno; Asad je izazvao problem i ne može da bude deo rešenja. "
- Izbeglice: "Evropa je primila izbeglice, to je bila njena dužnost, zato što je Evropa stvorena oko zajedničkih vrednosti, na principima, a pravo na azil čini deo tog zajedničkog temelja koji ujedinjuje sve evropske zemlje i koji mora da nastavi da ih ujedinjuje, ili to neće biti Evropa kakvu smo želeli. " "Ali, istovremeno sa Evropom koja mora da ispunjava svoju dužnost, i svet mora da pomogne izbeglicama ... da pomogne susednim zemljama, Libanu, Jordanu, Turskoj, da pomogne UNHCR-u i da pomogne zemljama tranzita". Predsednik Oland je najavio donaciju Francuske od 100 miliona evra za WFP (Svetski program za hranu) namenjen zemljama koje su susedi sa Sirijom.
- Pariz, Konferencija o klimi: "U Parizu samo jedno pitanje treba da bude postavljeno:" Da li je čovečanstvo u stanju da donese odluku da sačuva život na planeti? ". "Ako to ne bude učinjeno u Parizu, to neće biti učinjeno kasnije, jer će biti prekasno." "Ništa još nije osigurano, sve je još u domenu mogućeg, uz tri uslova": da jedan univerzalni i obavezujući, a diferencirani sporazum, bude potpisan; da se obezbede kontinuitet iI trajnost našoj akciji zato što Pariz nije krajnji cilj, već polazna tačka; da se obezbede finansijska sredstva za zemlje u razvoju kako bi im se pomoglo da preduzmu neophodne mere. Predsednik Oland je najavio da će doprinos Francuske u fond za klimu da poraste sa 3 milijarde evra godišnje koliko iznosi u ovom trenutku na 5 milijardi u 2020.

Objavljeno 14/02/2018

gore