Gimnazijalci iz dvojezičnih odeljenja pred klimatskim promenama! [fr]

U utorak 1. decembra povodom konferencije COP21 koja je otvorena dan ranije u Parizu, Francuski institut u Srbiji ugostio je dvadesetak učenika iz dvojezičnih odeljenja Treće i Desete gimnazije u Beogradu koji su učetsvovali u interaktivnih radionicama o klimatskim promenama.

JPEG

JPEG

Radionice su vodili Tara Petrović, studentkinja Pravnog fakulteta iz Beograda i dobitnica konkursa LabCitoyen 2015 i Kosta Živanović, predsednik univerzitetskog kluba UNESCO-a. Kako bi beogradski gimnazijalci razmišljali o klimatskim promenama, četiri studenta Univerziteta u Beogradu govorili su o posledicama ovih promena na ekološkom, ekonomskom, političkom i pravnom polju. Zatim su učenici u manjim grupama raspravljali o mogućim rešenjima.
Na taj način su srednjoškolci razmišljali o uticaju koji svako ljudsko biće može da ima na životnu sredinu kao i o važnosti svakodnevnog delovanja. Svi su pokazali veliko interesovanje za ove teme i odabrali su da svako na svoj način doprinese borbi protiv klimatskih promena: koristeći nezagađujući prevoz, smanjujući korisćenje električne energije, reciklirajući otpad…
Ove interaktivne radionice deo su jesenje kampanje Francuskog instituta i Ambasade Francuske u Srbiji nazvane „Ekološki izazovi: da se aklimatizujemo?“ koja ima za cilj da mobiliše i zainteresuje građane za ekološke tematike.

Objavljeno 04/12/2015

gore