Godišnjica smrti desetara Gorana Franjkovića

U subotu 14. novembra 2015, kao i svake godine od pre četiri godine, misija odbrane je bila uz porodicu desetara Gorana Franjkovića prilikom odavanja počasti na groblju u Subotici (na severu Srbije). Tokom jednostavne i potresne ceremonije, potpukovnik Olivije Ruane je podvukao uzornost našeg druga koji je poginuo u 25. godini dok je izvršavao misiju u službi za Francusku boreći se protiv terorizma.
JPEG
JPEG

publie le 15/06/2020

hautdepage