Govor ambasadora Delatra na Savetu bezbednosti UN - 17. decembra 2018. [fr]

Govor g. Fransoe Delatra,
stalnog predstavnika Francuske pri Ujedinjenim nacijama

Savet bezbednosti - 17. decembra 2018.

Gospodine predsedavajući,

Zahvaljujem se zameniku generalnog sekretara za mirovne operacije, Žan-Pjeru Lakroa, na veoma prosvetljujućem obraćanju i posebno bih da pozdravim prisustvo predsednika Vučića i predsednika Tačija na našem sastanku.

Gospodine predsedavajući,

Ovaj sastanak je usledio nakon nedavnih odluka kosovskog parlamenta koje se odnose na razvoj Kosovskih bezbednosnih snaga u narednih deset godina. U svetlu elemenata koje je upravo predstavio Žan-Pjer Lakroa, Francuska prima k znanju ove odluke, ali želi, kao sto je to učinio i generalni sekretar, da izrazi svoju zabrinutost zbog rizika od pogoršanja situacije. Izrazavamo zaljenje što je od početka godine, a posebno poslednjih nedelja, nekoliko incidenata i jednostranih odluka opteretilo dijalog Beograda i Prištine. Mislim pre svega na odluku kosovske vlade da nametne takse od 100% na robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, i mi pozivamo kosovske vlasti – kao što je to učinila i Evropska unija - da ih ponisti. U širem smislu, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, pozivamo obe strane na najveću uzdržanost i pozivamo ih da hitno učine sve kako bi prevazisli medjusobne sporove kroz dijalog, da bi se ograničio rizik od eskalacije.

Gospodine predsedavajući,

Dva su principa kojima treba da se rukovodimo prilikom naše procene ovog pitanja: poštovanje suvereniteta Kosova, na kome je da izabere da pokrene tranziciju kosovskih bezbednosnih snaga: ali takođe i striktno poštovanje prerogativa KFOR-a na način kako su ti prerogativi utvrđeni rezolucijom 1244. Premda nam se čini legitimnim da Kosovo, koje mi priznajemo kao državu, može da dobije oružane snage, usvajanje tih zakona ne dolazi u dobrom trenutku jer je štetno za dijalog između Beograda i Prištine, u trenutku kada je dijalog više nego ikad neophodan. Takođe žalimo što su ovi zakoni usvojeni bez konsultacija sa NATO-om i što se nije išlo ustavnim putem. Najzad, želimo da ostanu na snazi dogovori koji se tiču raspoređivanja Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) na severu zemlje, koji predviđaju da takvo raspoređivanje može da se dogodi samo uz predhodnu saglasnost KFOR-a.

Gospodine predsedavajući,

Ulog za stabilnost regiona od sveobuhvatnog i konačnog rešenja spora između Srbije i Kosova je veoma visok. Cilj da se napreduje ka jednom sveobuhvatnom i pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju njihovih odnosa, koji su dve strane preuzele na najvišem nivou, mora da ostane apsolutni prioritet. Od suštinske je važnosti da se očuvaju i promovišu napori u tom smislu, uz obezbeđivanje održivo pogodnog okruženja za napredak u tom pravcu. U tom smislu ohrabrujemo lidere dve zemlje da što je pre moguće nastave putem zahtevnog dijaloga i da pokažu, u tom okviru, duh odgovornosti i neophodne političke volje. Od suštinske je važnosti da se svaka strana uzdrži od bilo kog čina, izjave ili mere koji bi mogli da pogoršaju tenzije i da podriju duh normalizacije.

Gospodine predsedavajući,

Osim neposrednog imperativa regionalne stabilnosti i pomirenja za današnje generacije, od suštinskog je značaja da se svako odlučno okrene budućnosti i zarad toga prevaziđe dnevne poteškoće. Visoka predstavnica Federika Mogerini, čije napore u posredovanju Francuska podržava, ponovo je na to podsetila obe strane 8. novembra ove godine. Naše vlasti, na najvišem nivou, u potpunosti podržavaju napore koji imaju za cilj da omoguće napredak u ovom dijalogu između Beograda i Prištine.

Samo puna normalizacija vaših odnosa će vam omogućiti da konkretizujete vaše evropske težnje. Ova evropska perspektiva je upravo zajednički orijentir koji treba da vas vodi i da vas spaja. Vaša budućnost je tu, i to je zajednička budućnost.

Zahvaljujem Vam se.

Objavljeno 20/12/2018

gore