IN MEMORIAM

Na tlu naše zemlje kao i u spoljnim operacijama, naši vojnici, sa hrabrošću i odlučnošću, brane našu teritoriju, naše vrednosti, naše društvo, naše porodice.
Taj zadatak na zaštiti i bezbednosti Francuza ima svoju cenu za francuske vojnike. Neki od njih su položili i svoje živote :
• 12. oktobar 2021 – stariji vodnik Adrien QUELIN – 4. lovački puk – Sahel – Položio život za Francusku.
• 22. januar 2022 – desetar Alexandre MARTIN – 54. artiljerijski puk – Sahel – Položio život za Francusku.

publie le 10/11/2022

hautdepage