“Ima li pravednih ratova?” – predavanje filozofkinje Monik Kanto-Sperber

Pitanje pravednog mira jednako je važno kao i pitanje pravednosti ratovanja.

Monik Kanto – Sperber, direktorka Ecole Normale Superieure od 2005. do 2012, predsednica Fondacije Paris Sciences et Lettres, učestvovala je u utorak , 14. oktobra u Domu omladine na raspravi u okviru ciklusa „Razmišljanja o ratu“, u organizaciji Francuskog instituta Srbije, a povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata .

JPEG

Uz moderatore Petra Bojanića i Igora Krtolice, sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu , filozofkinja je pokušala da odgovori na pitanje " Ima li pravednih ratova ? " i da definiše opravdanost pribegavanja ratu.

Pozivajući se na antičke autore, Monik Kanto - Sperber podsetila je na bezvremenost i krajnju savremenost ove vrste preispitivanja, uz napomenu da, iako svi spremno koriste termin " nepravedno " da se definišu ratove, to se ne cini sa istom prilježnošću kada se radi o pronalaženju razloge za moralno opravdavanje nasilja.

Ona je branila tezu da je trenutno stanje u svetu proizvod tenzije između hrišćanske moralističke prohibitorne tradicije i pravnog reformizma modernog doba koje traži da objektivizira kriterijume rata primenjujući svoja pravila za jedna spoljašnji entitet. Razrešenje ove kontradiktornosti bi, rekla je ona, razjasnilo naše razumevanje pravde, a onda bi pomoglo uspostavljanju trajnog mira među narodima, jer „postoji mir koji je nasilan, kao rat“, uzimajući primer sumnjivih rezultata " posleratnog " plana koji primenjuje Bušova administracija u Iraku.

Prema tome, filozofkinja se zalaže za model za rešavanje konflikata koji više vodi računa o kulturološkim i teritorijalnim datostima svakog od entiteta - učesnika u sukobu i pozvala da se svi bore za isti cilj, u korist slobode i mira, posebno se osvrnuvši na ekspanziju međunarodnog terorizma.

Objavljeno 09/04/2018

gore