Imenovanje Ameli de Monšalen na mesto državnog sekretara pri Ministarstvu za Evropu i spoljne poslove, zaduženog za evropske poslove [fr]

Saopštenje za štampu Predsedništva Republike – promene u Vladi (mart 2019.)
Na predlog premijera, predsednik Republike je imenovao :

  • Gđu Sibet Ndijae (Sibeth NDIAYE) na mesto državnog sekretara kod premijera, portparola Vlade ;
  • Gđu Ameli de Monšalen (Amélie de MONTCHALIN) na mesto državnog sekretara pri Ministarstvu za Evropu i spoljne poslove, zaduženog za evropske poslove - biografija ;
  • Gdina Sedrika Oa (Cédric O) na mesto državnog sekretara pri ministru privrede i finansija i pri ministru za delovanjem i javne finansije, zaduženog za digitalnu oblast.

publie le 01/04/2019

hautdepage