Inicijativa « Make Our Planet Great Again » obuhvata 4 nova programa finansiranja inostranih studenata i istraživača u Francuskoj [fr]

Inicijativa « Make Our Planet Great Again », koja je pokrenuta 2. juna 2017. godine, ima za cilj da mobiliše naučni svet kao i celokupno građansko društvo da se pridruže Francuskoj u borbi protiv klimatskih promena. Četiri nova programa pod nazivom « Make Our Planet Great Again » koja sprovodi agencija Campus France, a finansira Ministarstvo za evropske i inostrane poslove (MEAE) i Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija (MESRI), okrenuta su, u velikoj meri, ka oblastima energetike, ekosistema, atmosfere i okeanografije. Tri velike istraživačke oblasti su prioritetne: geonauke, nauke vezane za klimatske promene i održivi razvoj kao i za prenos energije. Ovaj međunarodni konkurs namenjen je istraživačima, predavačima, preduzetnicima, udruženjima, nevladinim organizacijama i studentima iz celog sveta.

1. Program kofinansiranja doktorskih ugovora : naučno-istraživačke ustanove dobiće kofinanisranje u iznosu od 50.000€ kako bi mogle da prime jednog doktoranda tokom 3 godine. Oko 20 doktoranada imaće finansiranje za doktorske teze započete 2018. godine.

2. Program kofinansiranja postdoktorskih ugovora: naučno-istraživačke ustanove dobiće kofinanisranje u iznosu od 25.000 € za godinu dana i 50.000 € za 2 godine kako bi mogle da prime jednog postdoktoranda. Između 20 i 40 postdoktoranada imaće finansiranje za doktorske teze započete 2018. godine.

3. Program kratkog istraživačkog boravka: finansiranje mobilnosti u trajanju od 14 dana do 5 meseci za doktorande ili istraživače u Francuskoj. Biće finansirano najmanje 40 mobilnosti samo za kratke boravke u 2018. godini.

4. Program stipendija za izuzetne talente u iznosu od 1060€/mesečno za studente koji žele da završe jednu ili dve godine mastera (u pitanju je diploma koja se dodeljuje za stepen mastera) : pedesetak stipendija biće dodeljeno za akademsku 2018/2019. godinu.

Svi ovi pozivi su otvoreni, a podnošenje kandidatura započeće 12. marta i trajaće do 6. aprila (30. aprila za doktorat). Za proceduru odabira kandidata biće nadležni stručnjaci i međunarodni komitet koji će okupiti predstavnike svih oblasti za koje su otvoreni pozivi.

Za dodatna obaveštenja pogledajte sajt « Make Our Planet Great Again » na sajtu agencije Campus France.

Studenti koji su u potrazi za masterom vezanim za neku od oblasti koje proističu iz inicijative « Make Our Planet Great Again » mogu da konsultuju katalog mastera na engleskom jeziku.

publie le 04/07/2018

hautdepage