Inovacija na francuski način predstavljena u Novom Sadu [fr]

Prilikom predavanja održanog na Univerzitetu u Novom Sadu, ambasador Francuske je podvukla centralnu ulogu inovacije u mutaciji francuske privrede. Francuska je druga zemlja u Evropi a šesta u svetu po broju registrovanih licenci. Inovaciju podržavaju mehanizmi finansiranja iz javnog sektora. Mesto naučnog istraživanja i odlično obrazovanje radne snage važni su argumenti za inostrane investicije u Francuskoj koje predstavljaju 16% proizvodnje i generišu trećinu francuskog izvoza. Podrška inovaciji i njena primena u preduzećima su polja u kojima sarađuju javni sektori, kao što su krediti za istraživanje, personalizovano finansiranje start-up projekata, polovi konkurentnosti i rasadnici preduzeća. Među inicijativama koje okupljaju start-up i inovativna preduzeća, grupacija FRENCHTECH pruža mogućnost start-up preduzećima iz digitalnog sektora da se zajednički predstave na velikim međunarodnim sajmovima. Francuski univerziteti daju podršku projektima studenata i time im omogućavaju da se uključe na tržište rada kao preduzetnici.

JPEG

Ambasadorka je zaključila svoje izlaganje uz podsećanje na mnogobroje vidove saradnje između Univerziteta u Novom Sadu i francuskih univerziteta, pozivajući na nova partnerstva na polju inovacija i preduzetništva.

Objavljeno 04/06/2018

gore