Istraživanje i naučna saradnja [fr]

133 istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo ovu finansijsku pomoć poslednjih sedamnaest godina.

Cilj ovog dvogodišnjeg programa je da u obe zemlje razvije naučnu i tehničku saradnju na visokom nivou sa posebnim naglaskom na uspostavljanje novih partnerstava kao i uključivanje mladih istraživača u projekte. Nosilac ovog programa u Srbiji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok ga u Francuskoj sprovode Ministarstvo za Evropu i spoljlne poslove (MEAE) i Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija (MESRI), u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim ovim programom. Finansiranje se isključivo odnosi na pokrivanje troškova vezanih za mobilnost istraživača angažovnih na zajedničkom projektu.

Ovaj program od svog početka igra važnu ulogu u razvijanju naučnih partenrstava na višem nivou, naročito u okviru projekata koje finansira Evropska unija. Isto tako, omogućava edukaciju madih stručnjaka i objavljivanje zajedničkih publikacija.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura 3. jun 2019.
Objavljivanje rezultata decembar 2019.
Početak projekata januar 2020.
Kraj projekata decembar 2021.

Kontakt u Francuskom institutu : Vesna Adamovic

Aplikacija za konkurisanje dostupna na sajtovima:
Za ekipe iz Francuske
Za ekipe iz Srbije

publie le 03/04/2019

hautdepage