Istraživanje i naučna saradnja: francusko-srpski program “Pavle Savić” 2018/19 [fr]

Radite kao istraživač u Francuskoj ili u Srbiji i želite da razvijete saradnju između vaših naučnih timova? Konkurišite za zajednički projekat u okviru programa “Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien “ !

114 istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo ovu finansijsku pomoć poslednjih petnaest godina.

Cilj ovog dvogodišnjeg programa je da u obe zemlje razvije naučnu i tehničku saradnju na visokom nivou sa posebnim naglaskom na uspostavljanje novih partnerstava kao i uključivanje mladih istraživača u projekte. Nosilac ovog programa u Srbiji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok ga u Francuskoj sprovode Ministarstvo inostranih poslova i međunarodnog razvoja i Ministarstvo prosvete, visokog obrazovanja i istraživanja, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim ovim programom. Finansiranje se isključivo odnosi na pokrivanje troškova vezanih za mobilnost istraživača angažovnih na zajedničkom projektu.
Ovaj program od svog početka igra važnu ulogu u razvijanju naučnih partenrstava na višem nivou, naročito u okviru projekata koje finansira Evropska unija. Isto tako, omogućava edukaciju madih stručnjaka i objavljivanje zajedničkih publikacija.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 31. juli 2017.
Objavljivanje rezultata: décembar 2017.
Početak projekata: januar 2017.
Kraj projekata: decembar 2018.

Kontakt : vesna.adamovic@institutfrancais.rs
Aplikacija za konkurisanje dostupna na sajtovima:
Za timove iz Francuske : http://www.campusfrance.org rubriqu...
Za timove iz Srbije : www.mpn.gov.rs

JPEG

publie le 12/05/2017

hautdepage