Izjava portparolke MSP Francuske na temu Beograd/Priština 6.09.2018. [fr]

Kakav je stav Francuske o razgovorima između Beograda i Pristine o eventualnoj promeni linije granice između Srbije i Kosova?

Odgovor :

Francuska smatra da je na dvema stranama da odrede sadržinu sporazuma i da prouče sve opcije koje mogu da dovedu do sveobuhvatnog i konačnog rešenja ovog spora i do jačanja stabilnosti regiona.

Rešenje spora između Srbije i Kosova je od suštinske važnosti za održivu stabilnost Zapadnog Balkana i za konkretizaciju evropske perspektive ove dve zemlje.

Francuska u potpunosti podržava posredovanje koje vrši Federika Mogerini i želi da produbljeni razgovori o svim spornim pitanjima dovedu uskoro do sveobuhvatnog i konačnog sporazuma između dve zemlje, shodno želji koju su izrazila dva predsednika.

Predsednik Republike Francuske je naznačio podršku Francuske ovoj dinamici prilikom susreta sa predsednikom Vučićem u Parizu, 17. jula i podržava napore dvojice lidera.
Francuska smatra da je na dvema stranama da odrede sadržinu sporazuma i da prouče sve opcije koje mogu da dovedu do sveobuhvatnog i konačnog rešenja ovog spora i do jačanja stabilnosti regiona.

publie le 27/09/2018

hautdepage