Jačanje borbe protiv krijumčarenja migranata [fr]

Od 16. do 18. novembra 2016, održan je u Beogradu (Srbija) regionalni ekspertski sastanak o jačanju institucija za unapređenje pravosudne saradnje u borbi protiv nelegalnih finansijskih tokova vezanih za poslove krijumčarenja migranata u zemljama Jugoistočne Evrope.

Njega su zajednički organizovali kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC), Ministarstvo za spoljne poslove i međunarodni razvoj Republike Francuske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

JPEG

Ambasadorka Francuske u Srbiji, Kristin Moro, otvorila je skup, uz g-đu Irenu Vojackovu Solorano, stalnog predstavnika UN u Srbiji i uz g. Mitra Đuraškovića, šefa odeljenja za borbu protiv ilegalnih migracija i trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Skup je okupio 45 učesnika iz 13 tranzitornih zemalja tranzita i zemalja koje su destinacije migranata u jugoistočnoj Evropi, uključujući Grčku i Tursku. Obuhvatio je brojne eksperte iz policije, pravosuđa, Ministarstva finansija, bankarskih institucija, civilnog društva, nevladinih organizacija, akademske zajednice koje su uključeni u borbu protiv šverca i pranja novca stečen kroz ove kriminalne aktivnosti u jugoistočnoj Evropi.

Rad skupa vodilo je troje predstavnika UNODC-a, uz g. Pjera Belea, sudije za vezu u Beogradu i g-đu Karolin Šarpantije, koja vodi odeljenje za borbu protiv trgovine ljudima i vezane kriminalne radnje u stalnoj misiji Francuske pri Ujedinjenim nacijama u Beču.

Skup je imao za cilj da pruži tehničku pomoć državama koje se bore da raskrinkaju transnacionalne krijumčarske mreže, a uz zaštitu prava migranata. Ona je usmerena na izgradnju kapaciteta država i jačanje interakcije , mreže razmene informacija, obaveštajnih saznanja i razmenu dokaza i saradnje između zemalja.

Rad je bio usmeren na najaktuelnije izazove u vezi krijumčarenja migranata i na razmenu dobre prakse u korišćenju zajedničkih istražnih timova sa ciljem poboljšanja prekogranične pravosudne i policijske saradnje.

publie le 10/07/2018

hautdepage