Javna uprava : razmena primera dobre prakse između Francuske i Srbije, o oruđima za upravljanje ljudskim resursima (Beograd, 7.-8. novembar 2019. [fr]

Ova misija realizovana je u okviru sporazuma potpisanog između dva ministarstva zadužena za javnu upravu, prilikom posete predsednika Republike Emanuela Makrona Srbiji u julu, i nastavlja se na posetu Beogradu državnog sekretara pri Ministarstvu za poslove javne uprave i javne račune, gdina Olivijea Disopta, početkom septembra.

Gđa Savićević, pomoćnik ministra i šef odeljenja za upravljanje ljudskim resursima pri Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) i gdin Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima (SUK), kao i njihovi saradnici, učestvovali su u razgovorima sa ekspertima iz DGAFP (Generalne direkcije za administraciju i javnu upravu), i CISIRH (Međuresorskog informatičkog centra za ljudske resurse o sledećim temama :
-  Planiranje i klasifikacija zanimanja, poslova i veština;
-  Informatički sistemi za prikupljanje i analizu podataka o ljudskim resursima u javnom sektoru.
Razgovori su bili fokusirani na metode za koncepciju i razvoj informatičkih oruđa kao što su:
-  Program RenoiRH, informatički sistem za upravljanje ljudskim resursima koji je razvio CISIRH kako bi omogućio različitim ministarstvima pristup zajedničkom programu u oblasti ljudskih resursa ;
-  Međuministarski imenik zanimanja u državnoj službi (RIME) u kome su navedena 282 referentna zanimanja koja postoje u Državnoj javnoj upravi, što odslikava brojnost aktivnosti i povezane veštine ;
-  Mesto za posao u javnom sektoru , internet portal sa ponudama raspoloživih radnih mesta u javnom sektoru u Francuskoj ;
-  ODAIM (podrška u identifikovanju zanimanja u javnom sektoru), sredstvo za pomoć u identifikovanju zanimanja u javnom sektoru u zavisnosti od kompetencija kandidata ;
-  Informatički program SICD za upravljanje talentima i državnim službenicima na upravljačkim pozicijama

Posetu je organizovalo Odeljenje za saradnju ambasade i ekspertkinja francuske vlade pri MDULS-u sa misijom podrške u procesu reforme u oblasti ljudskih resursa.

publie le 13/11/2019

hautdepage