Jednakost između žena i muškaraca: okrugli sto „Žene u nauci“ [fr]

20. decembra 2017. u Francuskom Institutu održan je okrugli sto, organizovan u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu. Profesor dr Marija Janković, docentkinja u renomiranoj visokoškolskoj ustanovi „Ecole Centrale Supélec Paris“ i prof. dr Ivanka Popović, prorektorka Univerziteta u Beogradu, profesorka i naučnica iz oblasti organske hemije, govorile su o svom ličnom iskustvu i iznele svoje mišljenje o neravnomernoj zastupljenosti žena u nauci, tehnologij, inženjerstvu, matematici...na svim nivoima.

Ovaj skup i nova saradnja u oblasti rodne ravnopravnosti sa Univerzitetom u Beogradu uklapaju se u nastojanje Vlade Republike Francuske da unapredi jednakost prava i da osigura jednakost polova u praksi. Ovaj događaj predstavlja, na neki način, srpsku verziju trke „Tour de France“ za jednakost, koja je počela u oktobru mesecu ove godine.

Ambasador Francuske, g. Mondoloni, otvorio je debatu i naglasio da je ovaj skup prvi događaj u okviru ciklusa predavanja čija će tematika biti borba protiv nasilja nad ženama, povezanost roda i klimatskih promena, kao i osnivanje preduzeća ili ekonomski razvoj čiji su nosioci žene.

publie le 09/04/2018

hautdepage