Jezička, univerzitetska i naučna saradnja [fr]

Akademska i jezička saradnja

Više od 110 000 osoba u Srbiji, dece i odraslih, uči francuski jezik. Francuski institut u Srbiji nudi časove jezika i kulturna dešavanja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

PNG

Dvojezična nastava

U sferi obrazovanja, prioritet ambasade Francuske predstavlja razvoj dvojezične nastave. U julu 2019. godine potpisana je Konvencija o saradnji u oblasti nastave francuskog jezika u školskim ustanovama.

U dvojezičnim odeljenjima osnovne škole i gimnazija, pojedini predmeti kao što su istorija, fizika, hemija, biologija, matematika ili informatika predaju se na francuskom jeziku. Učenici na francuskom imaju izmedju 9 i 12 časova nedeljno (najmanje 30% programa), a predmeti koji se predaju na francuskom jeziku, u potpunosti prate srpski službeni program.

Francuski institut nudi učenicima dvojezičnih odeljenja međunarodne programme mobilnosti – mesec dana ili godinu dana u Francuskoj, u saradnji sa akademijama iz Grenobla, Nansi-Meca, Klermon-Ferana i Bezansona.

Šest od sedam ustanova naše dvojezične frankofone mreže dobilo je od francuske vlade u periodu od 2014. do 2019. godine oznaku LabelFrancEducation. Ta činjenica svedoči o kvalitetu ove nastave, i predstavlja priliku da se istakne izuzetnost ustanova koje su njome označene.

Francuski institut u Srbiji proširio je svoje programme mobilnosti uvodeći program, Godinu dana u Franš Konteu“ ili razmenu učenika sa akademijama iz Grenobla ili Nansi-Meca i na druge škole.

Francuski institut daje veliki značaj jezičkom usavršavanju profesora. U 2019. osam profesora iz naše dvojezične mreže imalo je priliku da se obučava u Francuskoj, a sedmoro je učestvovalo na obuci koja ima regionalni karakter i traje tri dana, a održava se u Strugi, u Severnoj Makedoniji.

PNG

Univerzitetska saradnja

Gotovo 175 sporazuma povezuje srpske i francuske univerzitete, koji su, uglavnom, potpisani u poslednjih deset godina. Ova brojka obuhvata okvirne sporazume koji se odnose na razmene studenata ili profesora, sporazume o komentorskim doktorskim tezama kao i o naučnoj saradnji u okviru istraživačkog sporazuma (PHC ili CNRS).

Najaktivnija saradnja ogleda se kroz organizaciju zajedničkih naučnih seminara, sprovođenje doktorata u komentorstvu, zajedničkih publikacija i jačanje mobilnosti studenata i profesora.

Od 2002. godine, postoji dvojna Master diploma iz menadžmenta i kulturnih politika na Balkanu između Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Lion 2, uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji. Ovaj Master je 2004. godine dobio titulu "UNESCO Katedre", koja potvrđuje izuzetan kvalitet studijskog programa i njegov značaj za interkulturalnu medijaciju u regionu.

Svake godine Vlada Republike Francuske dodeljuje stipendije srpskim studentima koji žele da u Francuskoj upišu Master studije ili doktorat. Mreža France Alumni Srbija nastala je 2018. godine u cilju okupljanja bivših studenata i studentkinja i trenutno broji preko 300 članova.

Naučna saradnja

U oblasti nauke Francuski institut u Srbiji razvija aktivnosti koje promovišu francusku naučnu misao, u saradnji sa srpskim organizacijama izuzetnog kvaliteta, kao što je Istraživačka stanica Petnica ili Centar za promociju nauke. Ove aktivnosti usmerene su na najmlađe u potrazi za najboljom mogućom spregom između naučne strogosti i popularizacije nauke.

Već tri godine, projekat "Karavan za klimu" obilazi celu Srbiju kako bi upozorio javno mnjenje i najmlađe na klimatske promene kroz pozitivan pristup koji prikazuje rešenja za naučna ublažavanja istih, a koja su dostupna u Francuskoj i Srbiji.

Najzad, saradnja srpskih i francuskih istraživača i istraživačica, takođe, dolazi do izražaja u okviru bilateralnog partnerstva PHC Pavle Savić, koji finansijski podržava Ministarstvo za Evropu i inostrane poslove Francuske, a u Srbiji Ministarstvo Prosvete, nauke i tehnonoškog razvoja : svake dve godine, nakon konkursa, dvojna komisija, koja objedinjuje naučne stručnjake iz Francuske i iz Srbije, bira dvadesetak bilateralnih ekipa.

Ključne statistike koje se odnose na podršku Francuske Republike mobilnosti studenata:
  • Sedam komentorskih doktorata je u toku ;
  • Od 2001. godine gotovo 500 dugoročnih stipendija je dodeljeno srpskim studentima ;
  • Jedan student sa Univerziteta u Beogradu koji je upisan na Univerzitet u Strazburu, korisnik je stipendije za izuzetne talente Ajfel u 2019. godini, u oblasti prava ;
  • Jedna istraživačica, post-doktorantkinja sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, u okviru programa „Make our planet great again” u 2018. godini, obavlja svoje naučno istraživanje na prestižnoj Ecole polytechnique u oblasti nanotehnologija i nauke o materijalima.

publie le 11/06/2020

hautdepage