"Kako izgraditi slobodne medije" [fr]

Na promociji partnerstva između magazina Nedeljnik i lista Monde diplomatique, održan je okrugli sto na temu "Kako izgraditi slobodne medije" na kome su učestvovali renomirani novinari iz Srbije i iz regiona, Goran Milić, direktor televizije Al Jazeera Balkans, Milan Mišić, bivši urednik Politike, Dragoljub Petrović, gl. i odgovorni urednik Danasa, Esad Kočan, urednik lista Monitor iz Crne Gore i direktor lista Mond Diplomatik, Serž Alimi.

JPEG
JPEG
JPEG

Ambasadorka Francuske, Kristin Moro, pozdravila je u svom uvodnom izlaganju (vidi ceo tekst u prilogu) novo partnerstvo između srpskih i francuskih novina. Ona je naglasila da je "pitanje uslova koji omogućavaju slobodu štampe i sloboda izražavanja centralno pitanje demokratije." "U Srbiji, sloboda medija je posebno relevantno pitanje u trenutku kada se nadamo predstojećem otvaranju poglavlja 23 i 24, koja se posebno bave kriterijumima vladavine prava, garancijama koje omogućavaju ostvarivanje osnovnih prava i sloboda i približavanje evropskim standardima, koji su visoki, jer je, prema "Reporterima bez granica" Evropska Unija deo sveta u kome su mediji najslobodniji. "

JPEG

Ona je pozdravila reforme koje je preduzela vlada po tom pitanju u 2014. Međutim, nastavila je ona, činjenice pokazuju da postojanje liberalnog zakonskog i pravnog okvira nije dovoljno da obezbedi optimalno ostvarivanje slobode i nezavisnosti štampe. Deluju i mnogi drugi faktori, politički, ali i ekonomski, koji nas vraćaju na pitanje funkcije koju vrši štampa u demokratskom društvu ". Ona "predstavlja slobodu mišljenja i izražavanja, doprinosi edukaciji građana i doprinosi demokratskoj kontroli, opravdajući time naziv četvrte sile" koji joj se ponekad pripisuje.

JPEG

"To takođe znači da je iskušenje da neko pokuša da se preuzme kontrolu nad onim što štampa piše, ili da spreči novinare da o nečemu govore, putem pritisaka, pretnji, ili suptilnije, ukidanjem njihovih radnih mesta i oduzimanjem sredstava za život. Ekonomska kriza u svetu klasične štampe, povećala je pritisak i napetost. U tom kontekstu, važno je da sve javne institucije razumeju koliki ulog predstavlja u društvu pitanje slobode štampe i kako pre svega svi treba da imaju slobodu da kritikuju, i ta sloboda pripada ne samo u štampi, već svim građanima. "

JPEG

Novinari su istakli razne oblike pritisaka na koje nailaze u svom radu, u kontekstu koncentracije medija i medijskih grupa i u kontekstu uticaja digitalne tehnologije: govorili su i o uticaju vlasnika medija na uređivačke politike, ekonomskoj krizi u tzv. "klasičnim" mediijima, o tiraniji "opšte jurnjave za senzacijom", u vreme kada je publika i sama rastrzana između medija koji nose laku zabavu i vlastite rastuće potražnje kvalitetnijeg sadržaja, ili razočarenja i odbacivanja svih medija. Kada imperativ brze informacije konačno preovlada nad kvalitetom informacije i kontekstualizacijom namećući senzaciju umesto vesti, kada mejnstrim štampa postane "tabloidna", mora da se ima hrabrost da se brani i onaj oblik novinarstva od kojeg drugi odustaju, kako bi štampa ponovo bila mesto analize na kome se promišlja budućnost demokratije. U tom kontekstu, neophodna je lične hrabrost novinara, kako su istakli učesnici u debati. Sloboda štampe nikad nije definitivno stečena. Bez obzira da li se radi o javnim ili privatnim medijima, kako je istaknuto, mogli bismo da kažemo kako nema slobodnih medija: ima samo slobodnih novinara. Jedna od garancija ove slobode je moralni ugovor koji novinari sklapaju sa svojim čitaocima, da nikad ne izdaju kvalitetno novinarstvo. Blizina estradnih zvezda i ličnosti iz sveta politike svetu medija stvara jeste izazov ali njemu slobodni novinar mora da nauči da se odupire. Hrabrost i odgovornost su zbog toga dve suštinske vrednosti koje treba podržati i promovisati, posebno među mladim profesionalnim novinarima.

JPEG

Na kraju, kao što je istakao Serž Alimi, svaki pokušaj da se kontroliše javno mnjenje kroz medije biva, na kraju, ipak osuđen na neuspeh, jer mediji nemaju monopol nad informacijama i jer danas građani mogu da se informišu i putem mnogih drugih izvora.

Fotografije: Nedeljnik

Govor ambasadorke Moro:

PDF - 193.9 ko
(PDF - 193.9 ko)

Objavljeno 09/04/2018

gore