Raditi sa evropskim institucijama

Od otvaranja pregovora o priključenju Srbije Evropskoj uniji u januaru 2014, ambasada Francuske razvija aktivnosti kako bi ojačala kapacitete institucija uključenih u ovaj proces.

Tokom trajanja pregovora o priključenju, bitno je da akteri koji će učestvovati nakon priključenja u određivanju i primeni evropskih politika ispravno razumeju evropske mehanizme odlučivanja.

U saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije, Škola za visoke studije iz oblasti državne uprave ENA je pripremila seminar o načinu na koji jedna država članica utiče na rad evropskih institucija (Evropska komisija, Evropski savet i Evropski parlament), a naročito o pitanju izrade evropskih normi.

JPEG

JPEG

JPEG

Ovaj seminar od dva dana je okupio četrdesetak srpskih državnih činovnika koji pripadaju pregovaračkim strukturama za priključenje Srbije EU. Razmenili su mišljenja sa državnim činovnicima zemalja članica o definisanju nacionalnih stavova, međuministarskoj koordinaciji i sredstvima za promociju nacionalnih interesa pri evropskim institucijama.

publie le 08/04/2015

hautdepage