Kancelarija carinskog atašea u Beogradu [fr]

PNG


U nadležnosti odeljenja za međunarodne odnose (DRI) Uprave carina i indirektnog oporezivanja (DGDDI) i kao savetnik Ambasadora za carinska i ekonomska pitanja, carinski ataše sprovodi svoje aktivnosti u okviru tri glavne oblasti : borba protiv međunarodnih ilegalnih trgovina, podrška privrednim subjektima u međunarodnoj trgovini i jačanje tehničke i operativne saradnje sa različitim organima zone nadležnosti.

U okviru Ambasade Francuske u Srbiji, regionalna kancelarija carinskog atašea je nadležna za Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.

Misije kancelarije carinskog atašea

Kancelarija carinskog atašea sprovodi svoje aktivnosti u okviru tri glavne oblasti :

Borba protiv međunarodne ilegalne trgovine

Borba protiv međunarodne ilegalne trgovine je prioritetna misija carinskog atašea. Ona obuhvata ilegalnu trgovinu (drogom, cigaretama, krivotvorenom robom, pranje novca…) i prevare u trgovini i ekonomiji vezane za Evropu.

U tom kontekstu, carinski ataše ima stalni zadatak prikupljanja obaveštajnih podataka i pružanja podrške istražnim organima u cilju otkrivanja ilegalnih trgovina. On predstavlja vezu između francuskih carinskih službi i njihovih stranih partnera. S tim u vezi, carinski ataše tesno sarađuje sa nacionalnom direkcijom za obaveštajne poslove i carinske istrage (DNRED), sa nacionalnom službom sudske carine (SNDJ), sa jedinicom TRACFIN (jedinica za obradu obaveštajnih podataka i delovanje protiv ilegalnih financijskih tokova) i poreske službe.

Kancelarija Uprave carina Francuske u Beogradu sarađuje u okviru kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala koja se takođe nalazi u Beogradu,

Aktivnosti saradnje i jačanje kapaciteta

U okviru tehničke saradnje i u svojstvu eksperta carinske oblasti, carinski ataše učestvuje u organizaciji i sprovođenju obuka i razmena iskustava u saradnji sa carinskim službenicima zemalja iz njegove zone nadležnosti, kao i sa svim drugim institucijama, na teme vezane za logistiku, carinske procedure i propise. On je takođe zadužen za :

-  sprovođenje programa bilateralne saradnje,

-  upravljanje zajedničkim akcijama na svoju inicijativu, na inicijativu partnera ili nadležnih međunarodnih organizacija (svetska carinska organizacija, EUROPOL, OLAF, INTERPOL …),

-  uspostavljanje trajnih veza sa državnim službama i privatnim sektorom država iz zone nadležnosti.

On takođe doprinosi objedinjavanju i usklađivanju carinskih praksi na međunarodnom nivou.

Ekonomska misija i savetovanje firmi

U okviru njegovog delovanja u pogledu ekonomije, carinski ataše odgovara na molbe privrednih subjekata i fizičkih lica tako što pruža savete i daje informacije pre sprovođenja procedura.

U kontekstu globalizacije trgovine i jake konkurencije, carinski ataše može da ima važnu ulogu u ekonomiji i da doprinosi radu drugih aktera sistema podrške spoljnoj trgovini.
On učestvuje u promotivnim aktivnostima francuskih institucija u inostranstvu (na primer : promocija francuskih logističkih platforma kao što su luke, aerodromi…).

Carinski ataše, u saradnji sa institucionalnim partnerima, pruža informacije o carinskim propisima koji se primenjuju između Francuske i zemlje iz zone nadležnosti.
Partnerstvo sa kompanijama takođe podrazumeva podršku u rešavanju problema u pogledu carine i to najčešće u saradnji sa relevantnim odeljenjima Uprave carina u Francuskoj.

Kontaktirati regionalnog carinskog atašea :
pierre.bouillon@douane.finances.gouv.fr
Ambassade de France
Zmaj Jovina 11
11000 BELGRADE

Objavljeno 09/04/2018

gore