Kandidatura Katrin Žeslen-Laneel (Catherine GESLAIN-LANEELLE) za mesto generalne direktorke Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) [fr]

Inženjer agronomije (55), nekadašnja generalna direktorka u Ministarstvu poljoprivrede i nekadašnja izvršna direktorka Evropske agencije za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA), Katrin Žeslen-Laneel je takođe kandidatkinja Evropske unije, nakon odluke koju je Savet Evropske unije doneo 15. oktobra 2018.

JPEG

Široko znanje i priznate liderske sposobnosti

Katrin Žeslen-Laneel (Catherine Geslain-Lanéelle) poseduje priznate liderske sposobnosti i pokazanu sposobnost za vođenje složenih i velikih organizacija koje deluju u multikulturalnom okruženju, kao i profesionalno iskustvo visokog nivoa u oblasti prehrambenih sistema, sistema za ruralni razvoj i bezbednost hrane kako u Francuskoj tako i u Evropi.

https://www.youtube.com/watch?v=zcpA5TxBsTs

Obavljala je najviše funkcije u francuskom Ministarstvu poljoprivrede na mestima poddirektorke za međunarodnu razmenu (pomoć u hrani i međunarodna saradnja), zatim generalne direktorke za prehrambenu industriju i potom generalne direktorke za ekonomska i ekološka dostignuća preduzeća.

Na evropskom nivou, nakon što je radila u Evropskoj komisiji kao ekspertkinja za pitanja bezbednosti ishrane potrošača, bila je, više od 7 godina, na čelu Evropske agencije za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA).

Tokom svoje karijere, Katrin Žeslen-Laneel je stavila svoje veliko naučno i tehničko znanje iz oblasti poljoprivrede, ribolova, šumarstva, ruralnog razvoja, prehrambenih sistema i sistema ishrane u službu osmišljavanja i primene javnih poljoprivrednih i prehrambenih politika na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Na taj način aktivno je učestvovala tokom skoro dvadeset godina u francuskoj politici u ovoj oblasti i vodila velike međunarodne projekte kao što je stvaranje platforme "4 za 1000: zemljište za bezbednost hrane i klimu". Katrin Žeslen-Laneel je takođe predsedavala brojnim evropskim i međunarodnim komitetima, uključujući i Komitet za opšta načela « Codex Alimentarius ».

Tokom čitave svoje karijere, Katrin Žeslen-Laneel je pokazala visoke sposobnosti za komunikaciju, uz lične kvalitete i međuljudske i diplomatske kvalitete na svim nivoima, uključujuči i ministarski nivo. Razvila je plodonosne radne odnose sa mnogim organizacijama i međunarodnim forumima, posebno sa FAO-om, STO-om, OEBS-om, G7, G20 ili pak sa Forumom za brzi odgovor Informacionog sistema o poljoprivrednim tržištima (AMIS).

Potreba da se borba protiv gladi i neuhranjenosti stavi u prvi plan političkih agendi

Od svog osnivanja FAO doprinosi smanjenju nedovoljne bezbednosti hrane i loše ishrane, ali poslednjih godina glad u svetu je ponovo u porastu.

Katrin Žeslen-Laneel je odlučna da FAO-u i njenim aktivnostima da novi impuls kako bi se, u skladu sa obavezama UN, do 2030. glad iskorenila, smanjilo siromaštvo, proširio ruralni razvoj, i trajno transformisali naši prehrambeni sistemi. I zaista, zemlje članice i svi partneri treba hitno da se okupe oko zajedničke obnovljene vizije da bi se aktivnosti FAO-a konsolidovale sa ciljem da u svetu ne bude gladi i loše ishrane.

U tom cilju, kandidatkinja se obavezuje da će poboljšati saradnju i sinergiju sa drugim organizacijama UN-a, posebno sa Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj, Svetskim programom za hranu i Svetskom zdravstvenom organizacijom, i da ojača saradnju sa naučnim i tehničkim telima, i svim relevantnim akterima.

Katrin Žeslen-Laneel se takođe zalaže da FAO obavlja u potpunosti svoju referentnu svetsku organizacionu ulogu u oblasti bezbednosti hrane i ishrane oslanjajući se na veliko i priznato, tehničko i naučno znanje. Organizacija tako može da stavi svoju stručnost u službu promovisanja relevantnih javnih politika, jačanja kapaciteta vlada koje to žele, i aktivnosti tehničke saradnje prilagođene potrebama. Bezbednost hrane i doprinos poljoprivrednog sektora, sektora ribarstva i šumarstva su neophodni ne samo da bi se nahranilo čovečanstvo, već i da bi se osigurala odgovarajuća radna mesta u ruralnim područjima, ojačala uloga žena i mladih, iskorenilo siromaštvo i očuvala planeta. Kandidatkinja će se zalagati zbog toga da se povećaju investicije u istraživanja, inovacije, obrazovanje i obuku, infrastrukture i znanje.

U kontekstu koji je obeležen globalnim zagrevanjem i postojanjem brojnih sukoba, Katrin Žeslen-Laneel se zalaže da FAO zauzima centralno mesto pri donošenju rešenja, tako da svako, gde god da živi, može da ima pristup zdravoj, bezbednoj hrani, proizvedenoj na održiv način, što je uslov postojanja stabilnijeg i pravednijeg sveta.

Dodatne informacije

  • Da biste više saznali

Stalna misija Francuske pri Ujedinjenim nacijama (Njujork)

Twitter Stalne misije Francuske pri Ujedinjenim nacijama

Stalna misija Francuske pri Ujedinjenim nacijama (Ženeva)

Stalna misija Francuske pri Ujedinjenim nacijama (Beč)

Delegacija međunarodnih civilnih službenika MIP-a Francuske

Sajt Ujedinjenih nacija na francuskom

Posao i staževi u UN

Preduzeća: Tržišta UN-a

Sajt UNESCO-a na francuskom

  • Referentni tekstovi

Povelja Ujedinjenih nacija

publie le 31/01/2019

hautdepage