Obeležavanje Stogodišnjice kraja Prvog svetskog rata [fr]

U 2018. godini se obeležava 100 godina od oslobođenja Srbije i od kraja Prvog svetskog rata. Francuska vojska je u tome imala značajnu ulogu. Mnogi francuski vojnici su položili svoje živote rame uz rame sa srpskim vojnicima na Solunskom frontu. Ovaj događaj bio je osnova posebnog odnosa koji postoji između Francuske i Srbije od tog vremena, koji je ovekovečen retkim postojanjem spomenika zahvalnosti Francuskoj u nekoj stranoj zemlji.

Ovi odnosi su danas u punom ponovnom zamahu, s političke tačke gledišta ali takođe i sa ekonomske.

Svečanosti obeležavanja Stogodišnjice 1918. godine su, dakle, prilika da se podseti koliko su duboke istorijske veze koje Francuska i Srbija održavaju putem svečanosti, izložbi, konferencija i filmova a obraćaju se najširoj publici.

Svečanosti obeležavanja će istaći istorijsku i vojnu dimenziju ovog perioda. A veliki trenutak tih komemorativnih svečanosti će biti obnova Spomenika zahvalnosti Francuskoj.

1/ Svečanosti

A. Otkrivanje obnovljenog Spomenika zahvalnosti Francuskoj

Spomenik koji se nalazi u Kalemegdanskom parku, u Beogradu, podignut je 1930. godine u znak zahvalnosti za vojnu pomoć od suštinskog značaja koju je Francuska uputila Srbiji tokom Prvog svetskog rata i za prihvatanje, u Francuskoj, brojnih srpskih đaka za vreme i posle rata. Radovi na obnovi za koje je nadležan Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, počeće sredinom marta 2018. Predviđeno je da radovi budu završeni u avgustu mesecu. Francuska (putem poziva za dobrovoljno davanje priloga) snosi 200 000 € od ukupne vrednost radova od 370 000 €. Imena donatora koji su dali sumu veću do 1 000 € će biti istaknuta na jednoj ploči koja će biti postavljena na postolju blizu spomenika.

B. Obeležavanja stogodišnjice oslobođenja Beograda 1. novembra 2018.

Biće organizovan prijem u Ambasadi na dan oslobođenja Beograda 1. novembra, u prisustvu predstavnika civilnih i vojnih vlasti Srbije i uglednih ličnosti. Uručenje ordena uglednim ličnostima (istoričarima, vojnim licima) koji redovno sarađuju sa Ambasadom će biti tada upriličeno.

C. Komemorativna svečanost povodom 11. novembra 2018.

Tradicionalna ceremonija na Francuskom vojničkom groblju u Beogradu će ove godine imati poseban sjaj.

2/ Izložbe

A. Putujuća izložba koju organizuje Francuski institut u Srbiji uz poziv za prikupljanje svedočanstava - « Naša istorija, vaša sećanja »

Francuski institut u Srbiji organizovaće putujuću izložbu koja će objediniti dva aspekta zajedničke istorije Francuske i Srbije iz perioda Velikog rata:
- Sećanja specifična za različite gradove juga Srbije i njihovo oslobođenje u septembru/oktobru/novembru 1918. od strane Savezničkih snaga pod francuskom komandom (povratak u istoriju).
- Porodična/privatna svedočenja u kojima je, nakon jednog veka, još uvek živo porodično sećanje ili priče pojedinaca o francusko-srpskoj vojnoj i civilnoj solidarnosti.

Izložba koja će trajati od sredine septembra do 30. oktobra 2018. Treba da bude predstavljena u Vranju, Leskovcu, Nišu, Pirotu, Knjaževcu, Zaječaru, Negotinu, Kladovu - gradovima koje je oslobodila glavna divizija Savezničkih snaga pod francuskom glavnom komandom i trajaće dva do tri dana. Od 1. novembra, izložba će biti prikazana u Francuskom institutu u Beogradu.

B. Saradnja sa Vojnom akademijom Srbije

Francuski istraživači će učestvovati u ciklusu istorijskih analiza koje organizuje Vojna akademija Srbije u jesen 2018. o Solunskom frontu I koje će biti praćene izložbom iz vojnog arhivskog materijala u Vojnom muzeju na Kalemegdanu.

3/ Drugi projekti

A. Francuski filmski karavan

Poseban ciklus Francuskog filmskog karavana sa igranim i dokumentarnim filmovima sa tematikom Velikog rata, ciklus ovih filmova će obilaziti Srbiju tokom druge polovine godine. Na njemu će biti prikazani :
- Kapetan Konan (Capitaine Connan), film Bertrana Tavernijea (Francuska, 1996)
- Život i ništa više (La vie et rien d’autre), film Betrana Tavernijea (Francuska, 1989)
- Čuvarke (Les gardiennes), film Ksavijea Bovoa (Francuska, 2017)
- Đaci u Velikom ratu: Srpski đaci u Francuskoj, ko-autor za RTS Stanislav Sretenović, istoričar.

B. Seminar o završetku Prvog svetskog rata koji organizuje Balkanološki institut

Balkanološki institut organizuje u septembru mesecu seminar o završetku Velikog rata. U okviru toga, Francuski instituti u Srbiji će biti domaćini okruglih stolova 12. i 13. septembra u Beogradu, 14. septembra u Novom Sadu, i 15. septembra u Nišu.

publie le 01/11/2018

hautdepage