« Komparativna istorijska analiza Solunskog fronta (1916-1918.)

Projekat kulture sećanja
« Komparativna istorijska analiza Solunskog fronta (1916-1918.) »

Srbija / Ujedinjeno Kraljevstvo / Grčka / Francuska

Od septembra do novembra 2018, Vojna akademija Srbije u saradnji sa Ambasadama Ujedinjenog Kraljevstva, Grčke i Francuske u Beogradu organizuje projekat kulture sećanja pod nazivom “Komparativna istorijska analiza Solunskog fronta – 1916-1918.”. Cilj je da se predstavi Solunski front (Istočni ili Makedonski front – francuski naziv) viđen iz tri komplementarna ugla – na terenu, kroz arhivski materijal i putem naučnog pristupa.

1/ Poseta bojnim poljima Solunskog fronta (od 10. do15. septembra 2018.)

Ova aktivnost će se sastojati od poseta najznačajnijim bojnim poprištima proboja Solunskog fronta u septembru 1918. Delegacija sastavljena od osoba koje je izabrala Vojna akademija Srbije posetiće Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Grčku kako bi na mestima samih događaja izlagali ili prisustvovali predstavljanju vojnih operacija onog doba koje će voditi stručnjaci za ovaj period istorije. Glavne etape ove posete biće: Skoplje, Bitolj, Sitaria, Kela, Kajmakčalan, Dobro Polje, Dojran et Solun.

Francuska je predvidela da potpukovnik Filip Delsol, izaslanik odbrane u Beogradu, učestvuje 14. septembra na mestu Dobropoljske bitke. Osim toga, Ministarstvo odbrane Srbije je dalo svoju saglasnost da ovu aktivnost pokriva francuski kanal « France 24 » (contakt osoba : g. Laurent Rouy).

2/ Izložba arhivske građe o Solunskom frontu (od 1. novembra 2018.)

Tokom ove izložbe će biti predstavljena arhivska građa (fotografije, karte, pisani dokumenti…) koji ilustruju različite aspekte vojnih operacija i svakodnevnog života vojnika na Solunskom frontu. Izložba će biti organizovana u Vojnom muzeju Beograda od 1. novembra 2018. i biće otvorena za široku publiku.

Francuska je predvidela da predstavi neobjavljen arhivski materijal Službe za istoriju odbrane (SHD) iz Vensena, koji je prikupio g. Stanislav Sretenović, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju, zahvaljujući podršci Nacionalne federacije Andre Mažino (Fédération nationale André Maginot - FNAM).

3/ Međunarodna konferencija o Solunskom frontu (5-6. novembar 2018.)

Ova aktivnost u organizaciji Vojne akademije Srbije, odvijaće se u Domu Garde 5. i 6. novembra 2018. Konferencija je namenjena stručnoj javnosti čiji će predstavnici izložiti svoje radove i razgovarati o svojim tezama na stručnim okruglim stolovima.

Francusko učešće na skupu :
- Potpukovnik Vensan Arbaretje (Vincent Arbarétier), Služba za istoriju odbrane u Vensenu ;
- Frederik Desber (Frédéric Dessberg), profesor istorije na Sorboni, predavač u Školi Sen Sir Koetkidan ;
- Stanislav Sretenovic, srpski frankofoni istoričar, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu.

Objavljeno 01/11/2018

gore