Konferencija ambasadora Francuske i Nemačke na službi na Zapadnom Balkanu [fr]

Ambasadori Nemačke i Francuske koju službuju u zemljama Zapadnog Balkana kao i više predstavnika iz Ministarstava spoljnih poslova Nemačke i Francuske su se susreli 12. i 13. marta 2018. u Sarajevu.

JPEG

Ova regionalna konferencija ambasadora je imala za cilj da se razmotri situacija na Zapadnom Balkanu i da se osmisle zajednički projekti kako bi se nastavila podrška regionu.

Učesnici su razgovarali posebno o evropskoj perspektivi zemalja regiona, o regionalnoj saradnji, o jačanju pravne države, pomirenju, bezbednosnim izazovima, ulozi žena i LGBT osoba kao i o ulozi mladih a povodom razgovora sa generalnim sekretarom i zamenikom generalnog sekretara Kancelarije za mlade Zapadnog Balkana (RYCO).

Francuska i Nemačka dele zajednički pristup prema zemljama Zapadnog Balkana koji se sastoji od davanja podrške njihovoj trajnoj stabilizaciji, ekonomskom i društvenom razvoju i njihovim evropskim integracijama.

Objavljeno 14/03/2018

gore