Konferencija o Strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije, gđa Snežana Bogosavljević-Bošković, se zahvalila donatorima koji su podržali izradu ove strategije, među kojima su Francuska, Nemačka, Svetska banka i UNDP. Strategija će biti primenjena putem nacionalnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj kao dopuna evropskom predpristupnom programu (IPARD). Cilj sistema podrške koji se postepeno usklađuje sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom je da se pospeši modernizacija i konkurentnost u oblasti poljoprivrede.

JPEG

JPEG

Ambasador je govorila o podršci koja je data pripremi pregovora o pridruživanju po pitanju 11. poglavlja i navela da će Francuska nastaviti da pomaže jačanje administrativnih kapaciteta kako bi se pripremilo upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom. Nacionalna strategija će omogućiti stabilnu poljoprivrednu politiku i preuzimanje evropskih tekovina i praksi što će učiniti poljoprivredni i prehrambeni sektor privlačnijim, a što će biti korisno poljoprivrednicima i za dobrobit ruralnog zemljišta.

G. Danilo Golubović, državni sekretar za poljoprivredu, je predstavio ostvareni napredak u pripremi otvaranja poglavlja vezanih za poljoprivredu i preuzimanje evropskih tekovina. Nakon detaljnog predstavljanja ciljeva poljoprivredne strategije usledila je debata sa predstavnicima diplomatske zajednice, Evropske komisije i međunarodnih organizacija.

Objavljeno 08/04/2015

gore