Konferencija o ilegalnoj trgovini oružjem [fr]

Ovaj događaj koji finansira Direkcija za krivične stvari ministarstva pravde Republike Francuske a priprema sudija zadužen za vezu u jugoistočnoj Evropi, bi trebalo da dovede do potpisivanja okvirnog sporazuma o osnivanju francusko-srpskog istražnog tima, inovativni međunarodnji instrument koji će ojačati već postojeću saradnju između Francuske i Republike Srbije u borbi protiv ove vrste trgovine.

Ministarku Pravde, gospođu Nelu Kuburović, Ministra unutrašnjih poslova, gospodina Nebojšu Stefanovića, Republičkog javnog tužioca, gospođu Zagorku Dolovac, Direktora Direkcije za krivične stvari i pomilovanja ministarstva Pravde Republike Francuske, gospodina Robert Želi (Robert Gelli), će pozvati Ambasador Republike Francuske u Srbiji, gospođa Kristin Moro (Christine Moro), da otvore konferenciju. Više srpskih i francuskih sudija će zatim govoriti o raznim sudskim aspektima borbe protiv ilegalne trgovine oružjem, vezano za međunarodnu saradnju.

Konferencija ima za cilj da predstavi pretnje vezane za trgovinu oružjem, da izloži prednosti korišćenja posebnih istražnih radnji kako bi se trgovina sprečila, i da se analiziraju perspektive za produbljivanje međunarodne i francusko-srpske saradnje u toj oblasti.

Francuska može samo da se pohvali odličnom saradnjom sa Srbijom.
Ta saradnja se bazira na modernim instrumentima saradnje, Republika Francuska i Republika Srbija su ratifikovale Drugi dodatni protokoli uz Evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine, sačinjenog 8. novembra 2001. godine. Ovaj protokol omogućava skoro iste mehanizme uzajamne pomoći kao i unutar Evropske Unije, posebno princip po kom se zamolnice mogu direktno dostaviti pravosudnim organima i mogućnost osnivanja zajedničkih istražnih timova.

Pravosudni organi Republike Srbije su uspostavili dobro organizovan proces postupanja po zahtevima za međunarodnu pravnu pomoć. Zamolnice se šalju preko sudije zaduženog za vezu predstavniku Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije, zaduženog za međunarodnu saradnju. Zatim se prosleđuju Tužilaštvu za organizovani kriminal, nadležnom na celoj teritoriji Republike Srbije, koje se obraća policijskoj službi specijalizovanoj za međunarodne sudske zamolnice, takođe nadležnoj za čitavu teritoriju Republike Srbije. Ovaj mehanizam omogućava bilateralnu saradnju visokog kvaliteta.
Za postizanje odlične saradnje zaslužni su predstavnici nadležnih organa Republike Srbije, koji su pokazali visok nivo sposobnosti, reaktivnosti i srdačnosti.

Konferencija koja se održava na visokom nivou 5. i 6. oktobra 2016. godine će dodatno unaprediti već postojeću odličnu saradnju u oblasti trgovine oružjem između pravosudnih organa Republike Francuske i Republike Srbije.

Objavljeno 10/07/2018

gore