Konferencija za štampu posvećena rezultatima konferencije o klimi u Parizu COP 21 (21.12. 2015) [fr]

Ambasador Francuske, gđa Kristin Moro, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, gđa lSnežana Bogosavljević-Bošković, i zamenica stqlne predstavnice UNDP u Srbiji, gđa Steliana Nedera, govorile su 21. decembra na zajedničkoj konferenciji za štampu posvećenoj konferenciji o klimi COP21 u rezidenciji Francuske. One su pozdravile rezultate postignute na konferenciji COP 21 koji su doveli do potpisivanja međunarodnog sporazuma u Parizu 12. decembra 12. Ambasadorka Moro istakla je da su pregovori bili teški i odlučujući i da se francuska diplomatija ponosi postignutim uspehom u vođenju pregovora. Naznačila je kako sporazum ispunjava očekivanja i Francuske i UN: on je ambiciozan (sa ciljem da se ograniči porast temperature na manje od 2°, ako je moguće i na ispod 1,5°), univerzalan (kao plod kosenzus je prihvatilo obaveze, izražene u brojkama i rokovima); on sadrži pojam klimatske pravde (podrazumevajući da se teret obaveza raspoređuje shodno kapacitetima svake zemlje), i on je konkretan zato što će postignuto da bude ocenjivano svake pete godine i moći će da se revidira ka još bojim rezultatima. Pozdravila je doprinos Srbije koja je svoje angažovanje iskazala pre pregovora. Ministar je podsetila da je Srbija bila prva zemlja na Balkanu koja je objavila svoj nacionalni doprinos i podsetila je na to da se Srbija obavezala da će za 9,8% da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte do 2030. u odnosu na 1990. Podsetila je takođe da će Srbija već od 2016. doneti strategiju implementacije tih ciljeva i pozdravila je podršku koju je EU predvidela da pruži Srbiji po tom pitanju u naredne dve godine i najavila prvu evaluaciju rezultata za 2019. Gđa Nedera je sa svoje strane naglasila kako će za UN godina 2015. ostati upamćena kao istorijska zbog opšte međunarodne mobilizacije oko borbe protiv klimatskih promena. Koktel koji je usledio bio je prilika da se uputi zahvalnost srpskim medijima što su tokom cele godine aktivno radili na upoznavanju javnog mnjenja sa problematikom i izazovima borbe protiv klimatskih promena.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

publie le 22/12/2015

hautdepage