Korak napred u istraživanjima iz istorije francusko-srpskih odnosa [fr]

Kristin Moro, ambasadorka Francuske u Beogradu,poklonila je u ponedeljak, 13. marta 2017. primerke broja 280 časopisa Revue Historique des Armées koji je bio posvećen temi « Francuska-Srbija » srpskim istoričarima i istraživačima koji su doprineli njegovoj realizaciji.

Ovaj časopis posvećen istoriji vojske posvetio je ceo broj vojnim odnosima između Srbije i Francuske.

Časopis se prvenstveno bavio francusko-srpskim vojnim odnosima tokom Prvog svetskog rata, ali je rasvetlio i to da su se oni oslanjali na prethodno uspostavljene čvrste veze kroz školovanje srpskih oficirskih kadrova u Francuskoj tokom 19. veka i na prisustvo u Srbiji istaknutih francuskih oficira izuzetnih sudbina i biografija.

Ta saradnja iznedrila je bratstvo po oružju kroz iskušenja Prvog svetskog rata, kada su srpska i francuska vojska zajednički prošle kroz borbe, bolesti i povlačenje preko planina Albanije. To neraskidivo prijateljstvo ih je dovelo i do oslobađanja Srbije posle herojske epopeje Solunskog fronta.

JPEG

Ambasadorka je posebno zahvalila na doprinosu ovom broju časopisa:
• Marijani Mraović, koja je sa izuzetnom preciznošću radila na primarnim izvorima iz srpskog vojnog arhiva;
• Potpukovniku Slobodanu Dukiću, koji je pisao o školovanju srpskih oficira u Francuskoj u 19. veku;
• g Urošu Tatiću, čiji rad prati neobičan životni put kapetana Ipolita Mondena, inženjerijskog oficira koji je poslat u Srbiju 1861. da pomogne organizaciju vojske i koji je posle godinu dana postao Predsednik ratne Vlade i javnih radova;
• Vojislavu Pavloviću, koji je briljantno izneo istorijat francusko-srpskih diplomatskih odnosa uoči i tokom Prvog svetskog rata i otkrio, između ostalog, i zanimljive detalje iz svakodnevnog života trupa na Solunskom frontu; i
• g-đa Jovani Benić, prevodiocu ambasade koja je prevela tekstove pisane na srpskom.

Skupu su prisustvovali i drugi istraživači i istoričari koji redovno svojim znanjem i stručnošću doprinose produbljivanju znanja o istorijskim i kulturnim vezama između Francuske i Srbije.

Ambasadorka je tom prilikom spomenula Spomenik zahvalnosti Francuskoj koji je podignut 1930. na Kalemegdanu, a čija će obnova početi uskoro.

Takođe se osvrnula na projekte buduće saradnje: na aktivnosti obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata koje će trajati barem do 2018. godine. Ranije ove godine, 7. marta 2017, održan je u Beogradu pripremni sastanak akademskih istraživača čiji će naučni radovi pratiti obeležavanje Stogodišnjice, posebno onih koji rade na projektu komparativne istorijske analize vezane za Solunski front od 1916. do 1918. godine, predviđen za drugu polovinu 2018. čiji je nosilac srpska Vojna akademija i kome će svakako doprineti i francuski istraživači.

JPEG

publie le 09/03/2023

hautdepage