Korporativni događaj? Organizujte ga u Francuskoj! [fr]

Otkrijte dinamičnu Francusku koja vrvi od inovacija, ponosnu na svoju tehnološku izvrsnost, na kreativnost svojih kompanija i na svoj know how u domenu organizacije i održavanja međunarodnih događaja – bilo da su oni ekonomske, sportske, kulturne ili umetničke prirode ili da su vezani za industriju zabave.

Najvažniji sajmovi koji se održavaju u Francuskoj predstavljaju odličnu priliku za unapređenje vašeg poslovanja, pružajući vam mogućnost za susrete sa vodećim preduzetnicima, istraživačima i opinion maker-ima...

Pogledajte video i otkrijte francuski dinamizam i atraktivnost u oblasti ekonomije, inovacija, tehnološke i industrijske izvrsnosti i izaberite Francusku za mesto održavanja vašeg događaja!

Za više informacija, posetite sajt Atout France

publie le 01/06/2020

hautdepage