L. Fabius, ministar spoljnih poslova, o migrantskoj krizi

Ministar spoljnih poslova se nedavno dva puta oglasio o migrantskoj krizi u JDD (Journal du dimanche) od 23. avgusta i u Grand-rendez Europe 1 –i- tele Le Mond od 30. avgusta. U nastavku su odlomci iz tih intervjua.

« Journal du dimanche » od 23. avgusta :

« (…) Ova kriza je velika, ona će trajati. Moramo odgovoriti solidarnošću i čvrstinom, imajući u vidu da nijedna država ne može sama sa njom da se izbori. Ni zaboravljajući nikad takođe da se ne radi o stvarima, o robi već o ženama, muškarcima, deci, sa svojim nadanjima i patnjama. I tu, kao i u drugim slučajevima, francusko – nemački dvojac može da bude pokretač.
Ima migranata koji imaju pravo na azil i koji, u ime solidarnosti, moraju da budu primljeni : to predpostavlja takođe bolje organizovanje u prvim zemljama ulaska kao što su Grčka ili Italija, preko hot spotova, specifičnih mesta gde mogu brzo da budu obrađeni zahtevi i da se napravi razlika između onih koji potpadaju pod (pravo na) azil i onih koji ne potpadaju pod to. Takođe postoji i suštinsko delovanje koje treba voditi sa zemljama porekla ili zemljama tranzita, kao što je Niger. Ali, takođe je potrebna i čvrstina : migranti koji ne mogu da uživaju pravo na azil moraju da se vrate u svoju zemlju porekla i mi moramo osim toga da budemo veoma strogi sa mrežama krijumčara ljudima, što predpostavlja povećanje sredstava. Žalim što neke političke snage instrumentalizuju ovu krizu ali to bi bila moralna i praktična greška da zatvorimo oči pred onim što se dešava.
Govorimo o 800.000 izbeglica u Nemačkoj od kojih mnogi dolaze sa Balkana. To je veliki broj. Snažno se mora poboljšati saradnja. I moraju se razjasniti propisi kako bi se ubrzale procedure uz poštovanje suvereniteta država.
Oni koji ne mogu da uživaju pravo na azil jasno treba da znaju da će biti odbijeni, uz obavezu povratka. Ako se sugeriše da je suprotno od toga, ohrabruju se još masovniji talasi».

« Grand rendez-vous » Europe 1-i-Tele-Le Mond, od 30. avgusta :

« Što se tiče svih tih ljudi koji su politički progonjeni, i koji dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom, mora postojati mogućnost da se prime. To se zovu zahtevi za azil i mora da bude moguće da se na njih odgovori i svaka zemlja mora da odgovori na to. Francuska je deo toga, kao i Nemačka i druge zemlje takođe. Kada vidim jedan određen broj zemalja Evrope koje ne prihvataju ono što zovemo kontingentima, smatram da je to skandalozno. Posebno od strane zemalja na istoku Evrope. (…) Mađarska je deo Evrope, Evropa ima vrednosti i njene vrednosti se ne poštuju kada se podižu žičane ograde kakve se ne bi podizale ni kada su u pitanju životinje (…) Evropske vlasti moraju da povedu ozbiljan razgovor, čak strog, sa mađarskim vlastima » .

JPEG

Objavljeno 15/09/2015

gore