Lokalne zajednice u susret Evropskoj Uniji [fr]

Delegacija SKGO, Stalne konferencije gradova i opština Srbije, boravila je u Nantu u maju 2017. u okviru akcionog plana koji je potpisala sa ambasadom Francuske u oktobru 2016, kojim je predviđeno da SKGO koristi dobru praksu francuskih lokalnih zajednica kako bi bolje pripremila projekte preko kojih bi na ime lokalnog razvoja mogla da pristupi evropskim fondovima.

Delegacija, koju je predvodio Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, susreli su se sq predstavnicima regiona Pei de la Loar (Pays de la Loire), grada Nanta (Nantes Métropole), kao i prefekture regiona. Srpska delegacija susrela se i sa predstavnicima Privredne i industrijske regionalne komore (CCIR), koja pomaže mala i srednja preduzeća iz regiona da što bolje predstave svoje EU projekte.

JPEG

JPEG

JPEG

Poseta je naglasila važnost zajedničkog angažovanja lokalnih aktera na promociji svojih regiona, prvenstveno kroz jasno strateško delovanje usmereno kako na matičnu zemlju tako i na celu EU.

publie le 29/05/2017

hautdepage