Međunarodna godišnja konferencija francuskih Katedra Srbije [fr]

Ambasador Francuske, gospodin Frederik Mondoloni je otvorio 9. novembra u 11 časova Međunarodnu godišnju Konferenciju francuskih Katedra Srbije. Ambasada Francuske i Francuski institut Srbije doprineli su organizaciji ovog događaja.

Konferencija je održana na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i okupila istraživače, specijaliste i doktorante koji omogućavaju Francuskom jeziku da i dalje žive u svim njegovim oblicima, pismenim i usmenim. Naučno zasnovana, konferencija je imala cilj da doprinese vidljivosti francuskim studijama u Srbiji i da promoviše razmenu između srpskih i francuskih stručnjaka u ovoj oblasti.

Prilikom podrške ovoj konferenciji, francuska ambasada i francuski institut za Srbiju su se dogovorili da:

  • Mobiliziraju francuske katedre oko mrežnog pristupa i omoguće im razmenu znanja i stručnosti;
  • Stvore veze i ojačaju saradnju između nastavnika, istraživača i studenata na francuskom jeziku;
  • Pozivaju studente da nastave studije na francuskom, kombinujući naučne zahteve i interdisciplinarnu otvorenost prema modernom svetu.

publie le 16/11/2018

hautdepage