Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije 17. maj [fr]

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije koji se obeležava 17.maja, Ambasada Francuske u Srbiji pridružuje se naporima koji se ulažu u osnaživanje prava LGBTI u Srbiji.

Odbrana i promocija LGBTI prava su među prioritetima francuske diplomatije u borbi za ljudska prava.

Ona je u potpunosti posvećena, kako u Ujedinjenim nacijama tako i na bilateralnom nivou, borbi protiv diskriminacije, nasilja i kršenja ljudskih prava LGBT osoba, o čemu svedoče brojne inicijative koje je pokrenula. Među njima, poslednje u nizu su:

- Usvajanje, u okviru UN, rezolucije kojom se osuđuju diskriminacija i nasilje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Francuska je učestvovala u diplomatskim naporima koji su doveli do toga da Savet za ljudska prava usvoji tu rezoluciju u septembru 2014. godine.

- Francuska i Holandija podržale su održavanje susreta lidera LGBT udruženja iz cijele sveta frankofonije u Parizu u decembru 2014. godine, što je dovelo do stvaranja mreže podrške za LGBT udruženja na svim prostorima na kojima se govori francuski.

17. maja u Parizu biće održani događaji koji će okupiti važnije NVO aktivne u odbrani prava LGBTI osoba. Za više informacija : [ - > http://fdip.fr/17mai ]

Objavljeno 16/05/2016

gore