Mesec frankofonije 2018 zatvoren je svečanim prijemom [fr]

Ambasador Francuske, Frederik Mondoloni, u prisustvu državnog sekretara ministarstva za spoljne poslove, Nemanje Stevanovića i predstavnika Međunarodne organizacije frankofonije (OIF) i ambasada zemalja članica frankofonije u Srbiji.

Tom prilikom, ambasador Mondoloni je najavio osnivanje grupe frankofonskih ambasadora u Srbiji, koja će okupiti diplomatske misije koji su članice frankofonije ili koje koriste francuski kao radni jezik sa ciljem da se snažnije podrže akteri u Srbiji, među kojima je i Vlada Republike Srbije, koji svakodnevno promovišu frankofoniju. Ta radna grupa će takođe imati za cilj da promišlja i predlaže konkretne mere kako bi se promovisalo šire učenje i korišćenje francuskog jezika i razvila jedna kulturna i ekonomska frankofonija, u svoj svojoj raznolikosti.

JPEG

Na kraju, ambasador Mondoloni citirao predsednika Makron podsećajući da je "Frankofonija sfera čiji je Francuska samo jedan deo, deo koji je svestan da sa drugima deli odgovornost za sudbinu francuskog jezika."

Fotografije: Ambasada Francuske

Objavljeno 07/06/2018

gore