Migrantska kriza: humanitarna pomoć Francuske Srbiji

Francuska je želela da pokaže solidarnost sa Srbijom upućujući joj materijalnu pomoć kako bi je podržala u naporima koje već mesecima ulaže da bi odgovorila na humanitarne potrebe hiljada migranata koji prolaze preko njene teritorije. Zbog toga je, u skladu sa potrebama koje su izrazile lokalne vlasti, stavila na raspolaganje Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije donaciju koju čine 7 pokretnih sanitarnih jedinica (tuš/toalet), 2 agregata, i 5000 ćebadi. Sva ta sredstva su ovih dana već predata prihvatnom centru za izbeglice « One Stop center Principovac » kod Šida čiji će kapaciteti time biti ojačani. Francuska ima puno poverenje da će srpske vlasti na najbolji mogući način iskoristiti ta sredstva u zavisnosti od razvoja potreba izbeglica, posebno imajući u vidu nastupajuću zimu.
Inače, ta pomoć prati smernice koje su usvojene na konferenciji 8. oktobra ove godine u Luksemburgu kako bi se osnažila podrška Evropske unije i njenih država članica tranzitnim zemljama na Balkanu kroz povećanu humanitarnu pomoć kao i tehničku pomoć na duži rok.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

publie le 17/06/2020

hautdepage