Migrantska kriza : poziv na hitnu evropsku reakciju

Predsednik Republike Francuske predsedavao je 3. septembra međuministarskim sastankom koji je bio posvećen migrantskoj krizi. Po završetku sastanka, ministar unutrašnjih poslova, Bernar Kaznev, sumirao je ciljeve sastanka. Nakon inicijative predsednika Fransoa Olanda i nemačke kancelarke Angele Merkel, trebalo je definisati osnovne mere koje će dve zemlje da iznesu pred evropske instance, pogotovu pred sastanak Saveta ministara odbrane i spoljnih poslova Evropske unije koji se održava 4. septembra i naročito uoči Vanrednog saveta za Pravne i unutrašnje poslove koji će se održati 14. septembra na zahtev ministara unutrašnjih poslova Francuske, Nemačke i Velike Britanije.

Ministar je podsetio da želimo da definišemo sveobuhvatnu evropsku politiku koja će se se hitno sprovesti. On je naglasio da je Evropska komisija veoma aktivna i da su se velike međunarodne organizacije kao što je Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) mobilisale.

Mi posebno apelujemo da se uspostavi solidarni mehanizmi između zemalja članica EU po pitanju azila i harmonizacije prava na azil kako bismo mogli da se suočimo sa migratornim pritiskom koji je vezan za proganjanja kojima su izbeglice izložene u svojoj zemlji porekla. Trenutno je pet zemalja EU,među kojima su Nemačka i Francuska, prihvatilo 75% azilanata. Važno je da sve zemlje EU učestvuju u predloženom preseljenju i naseljavanju koje je formulisala Evropska komisija.

U svom zaključku, Ministar je naglasio nužnost da se ova pitanja hitno rešavaju, kako bi se Evropska komisija dobila podršku u njenim inicijativama i i nadahnuće kako bismo, suočeni sa ovim dramatičnim događajima mogli da delujemo brzo i kako bi Evropa bila na visini situacije.

Pročitajte celu izjavu: http://vvv.elisee.fr/chronologie/#e...

Objavljeno 15/09/2015

gore