Misija o vinogradarstvu i agro-ekološkim pristupima u Srbiji i Rumuniji [fr]

5-og i 6-og novembra 2018. godine su organizovani dva seminara u Srbiji te u Rumuniji i jedna terenska poseta u oblasti vinogradarstva odnoseći se naročito na agro-ekologiju i na razna prakse u organskoj poljoprivredi.

JPEG
Poseta vinskih rezervoara u eksperimentalnom polju Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta Novog Sada u Sremskim Karlovcima

Delegacija se sastavila od Profesora Alen Deloar i Etien Montenj iz SupAgro Monpelie i takođe od Mari-Lus Gib, Regionalna savetnica za poljoprivredne poslove (Ruminija, Srbija, Bugarska), Gabrijel Koson, Koordinator za poljoprivredu u Francuskoj Ambasadi u Rumuniji, Bertran Mije, Ataše za saradnju u Francuskoj Ambasadi u Srbiji i Mia Matkovic, Koordinatorka za partnerstva sa lokalnim zajednicama u Francusko Ambasadi u Srbiji.

JPEG
Predstavljanje eksperimentalnog polja Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta Novog Sada u Sremskim Karlovcima

Posle predstavljanja njihovih iskustava i znanja i nakon što su čuli o srpskim i rumunskim iskustvima, stručnjaci su bili u mogućnosti da posmatraju šta se u praksi dešava u vinogradima i da procene tipičnost srpskog i rumunskog terora, naročito autohtone sorte sorti grožđa.

JPEG
Poseta organskom vinogradu « Terra natura » u Jamu Mare sa francuskim ekspertim, rumunskim profesorima i vinogradarima

Ova misija je omogućila razgovor o različitim praksama u vinogradarstvu, naročito u kontekstu klimatskih promjena i povećanja organske proizvodnje na zahtjev potrošača. Izrađena je prezentacija pratećih politika francuskog Ministarstva poljoprivrede preko Agroekologije, kao i inicijativa 4p1000 za zaštitu tla, klime i hrane.

JPEG
Francuska delegacija i predstavnici eksperimentalnog polja Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta Novog Sada u Sremskim Karlovcima

Ova prva studijska poseta je obezbedila potencijalne mogućnosti za buduću univerzitetsku i istraživačku saradnju, posebno oko internacionalnog Mastera Montpellier Supagro Vinifera, ali i na programima za istraživanje tla, na koje je ovaj prekogranični region posebno pogođen smanjenjem organske materije u zemlji. Učesnici iz Srbije i Rumunije su se pokazali veoma zainteresovani za teme o kojima su razgovarali i razmijenili kontakte sa francuskim stručnjacima.

Prezentacije iz seminara:

Vinogradarska podrucja

Organska proizvodnja

Organsko vinogradarstvo

Eksperimentalni institut Sremski Karlovci

Poljoprivredni Fakultet Univerziteta Novi Sad

Agroekologija i inicijativa 4p1000

Prava sadnje i ekonomske performanse

Prava sadnje i vinogradarstvo u Francuskoj

Ekonomija obima

Tipicnost vina

Tipicnost vina

Klimatske promene

Kontekst u Rumuniji

Program MUSE

Agropolis

Objavljeno 22/11/2018

gore