Misija odbrane [fr]

JPEG

Misija odbrane

Uloga Misije odbrane je da promoviše politiku odbrane Francuske, da razume i da učini razumljivom politiku odbrane Republike Srbije kao i da razvija bilateralne odnose u četiri oblasti : u oblasti francusko-srpskog strateškog dijaloga, vojne saradnje, podrške francuskoj odbrambenoj industriji, kulture sećanja i očuvanja baštine.

Misija odbrane u Beogradu otelotvoruje čvrstu istorijsku vezu koja spaja Francusku i Srbiju u vojnoj oblasti. Pod nadležnošću je višeg oficira. Njemu pomaže podoficir, vojni pomoćnik. Povremeno pojačanje Misije su civilna lica na stažu (više obrazovanje) ili vojna lica (oficiri na školama za osnovnu obuku).

Misija odbrane u Beogradu je akreditovana u Bosni i Hercegovini gde obavlja iste aktivnosti na nerezidencijalnoj osnovi.

Izaslanik odbrane

Izaslanik odbrane koji je pod nadležnošću ambasadora, predstavlja Ministarstvo Vojske i različite zvanične institucije (kabinet ministra, generalštab, generalnu direkciju za naoružanje, generalnu direkciju za međunarodne odnose i strategiju, direkciju za kulturu sećanja i arhiv, vojno-obaveštalnu direkciju) kod vlasti Srbije. Vojni izaslanik dela u korist svih ovih aktera i u kontaktu je sa svakim od njih. Zadatak mu je da doprinese očuvanju, razvoju i promovisanju francuskih interesa kao i razmeni u oblasti politike odbrane. Njegovo nadzorno telo je generalna direktorka Generalne direkcije za međunarodne odnose i strategiju.

Njegova zaduženja obuhvataju više oblasti :

 • Savetovanje ambasadora po pitanjima vezanim za oblast odbrane ;
 • Savetovanje Ministarstva Vojske po pitanjima koja se odnose na Srbiju i njeno okruženje ;
 • Razvoj bilateralne saradnje u različitim oblastima ;
 • Promovisanje francuske politike odbrane ;
 • Učešće u promovisanju francuske odbrambene industrije.

Izaslanik odbrane je deo diplomatskog osoblja misije u skladu sa Bečkom konvencijom od 18. aprila 1961. o diplomatskim odnosima i uživa diplomatske privilegije i diplomatski imunitet koji su predviđeni ovom konvencijom.
</bloc

Pomoćnik izaslanika odbrane

Pomaže izaslaniku odbrane u obavljanju dužnosti, njegova uloga se sastoji u tome da :

 • Učestvuje u političko-vojnoj analizi iz intervidovskih oblasti na način na koji to odredi izaslanik odbrane ;
 • Učestvuje u prikupljanju i analizi informacija iz svih oblasti koje se bave politikom odbrane;
 • Sagovornik je na tehničkom nivou odbrambenih institucija Francuske, Srbije i različitih odeljenja Ambasade ;
 • Pomaže tokom priprema poseta zvaničnika.

Kontaktirajte nas

Poštom, ako nam pišete iz Francuske :
Monsieur l’Attaché de défense près l’ambassade de France à Belgrade
16 bis Avenue Prieur de la Côte d’Or
CS 40300
94114 ARCUEIL CEDEX

Poštom, ako nam pišete iz Srbije, ili iz inostranstva :
g. Izaslanik odbrane
Pariska 11
11000 BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA

Kontakti :
Tel. : + 381 11 302 35 00
Faks : + 381 11 302 35 40
Mejl : defense.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Korisni linkovi

FRANCUSKA

 • Ministarstvo odbrane

JPEG

 • Institucije :

JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG

 • Ustanove :

JPEG JPEG

 • Legija stranaca :

JPEG JPEG JPEG

 • Komisije :

JPEG

 • Štampa u oblasti odbrane :

JPEG JPEG JPEG

SRBIJA

 • Ministarstvo odbrane :

JPEG

 • Vojska Srbije :

JPEG

 • Stručna štampa :

JPEG

publie le 10/06/2020

hautdepage