Mladi iz Francuske i odbrana [fr]

Dan odbrane i građana JDC, koji je obavezan za sve Francuze, oba pola, mlađe od 18 godina, u inostranstvu organizuju ambasade Francuske za svoje mlade sunarodnike. Taj dan ima za cilj da građanima prenese kako je odbrana demokratije kontinuirana obaveza, ali i da im prenese kako funkcioniše nacionalna odbrana.

JPEG

Za susret JDC 2017 određeno je trideset učesnika. Njih su dočekali predstavnici konzulata i misije odbrane, uz podršku Francuskog instituta u Srbiji.

Potpukovnik Filip Delsol, izaslanik odbrane pri Francuskoj ambasadi u Beogradu im je objasnio sistem funkcionisanja institucija, prava i obaveze građana, izazove i pretnje sa kojima se nacija suočava, kao i osnovne ciljeve nacionalne odbrane.

Susret je omogućio polaznicima da se upoznaju sa vojnim pozivom i civilnom službom u oblasti odbrane, kao i sa različitim oblicima angažovanja u službi (vojni volonteri, operativni rezervisti, civilna služba…).

Na kraju susreta polaznicima su podeljeni sertifikati koji potvrđuju da su pohađali kurs JDC, obavezan za sve kandidate za posao u javnom sektoru (kroz konkurse i državne ispite) ali i u neke druge svrhe, poput dobijanja vozačke dozvole.

publie le 01/06/2020

hautdepage