Mladi sa Balkana [fr]

Za vreme samita zemalja Zapadnog Balkana koji je održan 27. avgusta 2015. u Beču, predsednici vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije potpisali su zajedničku deklaraciju o stvaranju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Balkanu (RYCO) koja ima za cilj da pospeši dijalog, razmenu, međusobno poznavanje i prijateljstvo između zemalja iz šest zemalja Zapadnog Balkana. Francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ/DFJW),koja ima 50.- godišnje iskustvo u sličnim projektima prati projekat u kome učestvuju po dva prestavnika - jedan iz civilnog društva, dok je drugi iz ministarstva omladine iz svake od šest zemalja. Radna grupa ima zadatak da do marta meseca predloži svojim vladama modalitete organizovanja i nadležnosti regionalne kancelarije.

Francuska i Nemačka, koje imaju bogato iskustvo u pomirenju, razmeni mladih i primeni interkulturnih projekata, pomažu ovaj projekat u nadi da će njegova konkretizacija, odnosno zvanično otvaranje regionalne kancelarije biti upriličeno u julu 2016, tokom narednog samita koji se održava u Parizu.

Među praćenim događajima ovog sastanka radne grupe, ambasade Nemačke i Francuske su zajedno sa Francuskim institutom i Gete institutom, organizovali su u četvrtak 18. februara 2016. okrugli sto na kome su mladima i predstavnicima organizacija civilnog društva predstavljeni rezultati koji su do sada postignuti. Na početku su se publici obratili otpravnici poslova obe ambasade, Deni Duveno i Aleksander Jung, u prisustvu gospođe Beatris Angran, generalne sekretarke l’OFAJ/DFJW. Posle okruglog stola, organizovan je prijem za sve učesnike u Francuskoj ambasadi.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

publie le 25/04/2018

hautdepage