Nastaniti se u Francuskoj

Svake godine, Francuska primi više od 100 000 stranaca, državljana iz zemalja van Evropske unije, koji su poreklom iz svih krajeva sveta i koji žele da se trajno nastane na teritoriji Francuske.

Informator „Venir vivre en France“ („Nastaniti se u Francuskoj“) grupiše sve informacije koje strancima mogu da budu od koristi kako bi pripremili svoj dolazak u Francusku, vrednosti i načela koji karakterišu francusko društvo, kao i sve administrativne procedure koje treba da ispune pre dolaska i prilikom nastanjivanja u Francuskoj.

Preuzmite ispod informator na engleskom jeziku, dostupan i na sajtu francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

PDF - 1.4 Mo
(PDF - 1.4 Mo)

Dernière modification : 17/06/2020

Haut de page