Naučno-tehnološki park u službi srpske inovativnosti [fr]

Smešten u Zvezdarskoj šumi, prvi park ovog tipa koji je napravljen u Srbiji ima za cilj promovisanje inovativnosti i ubrzanje tehnološkog razvoja Srbije. Tokom svoje posete, Ambasadorka je imala priliku da proceni rastuću dinamiku i razvoj preduzeća koja se nalaze u okviru parka. Gospođa Moro mogla je da razgovara i sa mladim srpskim istraživačima koji raspolažu infrastrukturom i kreativnom atmosferom parka kako bi razvijali svoje inovativne ideje : toliko mladih ljudi koji će pobliže moći da se upoznaju sa programima mobilnosti istraživača i stipendijama za doktorante koje Ambasada Francuske i Francuski institut sprovode u Srbiji.

JPEG

JPEG

Katalizator za srpska start ap preduzeća, ovaj park ohrabruje i dolazak međunarodnih firmi u razvoju. Danas, od 47 postojećih preduzeća, desetak su inostrane firme. Ova poseta predstavljala je i odličnu priliku da se razmotre razmene sa francuskim start ap kompanijama ili sektorima za podršku razvoju konkurentnosti.

JPEG

publie le 04/06/2018

hautdepage