Nedelja održivog razvoja [fr]

Od 6. do 10. maja 2019, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu održana je Nedelja održivog razvoja. Gospodin Mondoloni otvorio je ovaj događaj, pored ambasadora Danske, a dodeljena mu je i titula Ambasadora održivog razvoja Fakulteta političkih nauka.

Ambasador Francuske govorio je pred studentima i o Pariskom sporazumu. Možete da pogledate izložbu pod nazivom ʺŽivot smećaʺ karavana za klimu do kraja nedelje.

http://instagram.com/nedeljaodrzivograzvoja

publie le 13/05/2019

hautdepage